hectometerpaal

Het nut van hectometerpalen langs de weg

hectometerpaal

Je hebt ze vast wel eens langs de weg zien staan, die bekende groene hectometerpaaltjes. Ze staan om de 100 meter en er staan veel cijfers en letters op. Maar wat betekenen al die cijfers en letters nou eigenlijk?

Als er een incident op een (snel)weg is, dan bel je, als dat nodig is, direct 112. Het is van zeer groot belang dat je dan de exacte locatie door kunt geven.

Alle informatie die een medewerker van de 112 alarmcentrale nodig heeft, staat op zo’n hectometerpaaltje. Een 112 medewerker kan je bijvoorbeeld vragen op welke rijstrook het incident heeft plaats gevonden. Het is dan goed om te weten of het om de rechter- of de linkerbaan gaat.

Uitleg cijfers en letters op een hectometerpaal:
1: Het nummer van de weg waar je op rijdt;
2: Rijbaanaanduiding; RE = rechts, LI = links;
3: De hectometeraanduiding.
4: De zwarte letter (a t/m z) op het gele vlak is alleen toegevoegd bij op- en afritten, lussen en knooppunten.