Vrijwilligers Hoogeveen

27 maart voorlichtingsbijeenkomst Gemeenschappelijke Kredietbank

Vrijwilligers Hoogeveen

Voor het ondersteunen van vrijwilligers werkzaam in de administratieve en financiële dienstverlening licht de Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) graag haar werkwijze toe. Veel vrijwilligers bieden hulp aan mensen met schulden. Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 27 maart om 19.30 uur, in de Zuiderbreedte, georganiseerd door het Vrijwilligerscollege.

Schuldhulpverlening is helaas een actueel onderwerp. Veel mensen  zwemmen in regelingen, administratie en zien door de bomen het bos niet meer. Lastig maakt het dat mensen door schaamte pas hulp zoeken als deurwaarders en schuldeisers al op de stoep staan. Vaak had veel ellende voorkomen kunnen worden als er eerder hulp was gezocht.

In deze tijd wordt het erg makkelijk gemaakt om schulden te creëren. GKB, gemeente en (vrijwilligers-)organisaties spannen zich in om problematische schulden op te lossen. Liever zou men problematische schulden willen voorkomen.

Tijdens deze bijeenkomst komt aan de orde wat schulden zijn, hoe ze ontstaan en hoe de werkwijze van de GKB is om ze op te lossen. Regelingen als Schuldregeling, Budgetbeheer, Beschermingsbewind, Preventie en Sociale Kredietverlening worden toegelicht en de wijze waarop een keuze gemaakt wordt welke dienst het beste bij welke klant past.

Deze bijeenkomst komt tot stand met medewerking van Felix Schattevoet van de GKB.

Het Vrijwilligerscollege is gratis bij te wonen, maar aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via de website www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges, telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via vc@vrijwilligershoogeveen.nl.