Jaarverslag gemeente De Wolden: 2017 goed financieel jaar

De gemeente De Wolden heeft financieel een goed jaar achter de rug. In 2017 hield de gemeente ongeveer € 1,5 miljoen over op de begroting. Dat staat in de Jaarrekening 2017.
Groot verschil maken de lagere uitgaven in het sociaal domein (jeugd, werk, zorg). De gemeente is verantwoordelijk voor veel zorgvoorzieningen en heeft veel nieuwe taken op dat gebied. Daardoor is het maken van een nauwkeurige begroting lastig. Het gaat bovendien om grote bedragen; zorgkosten maken een groot deel uit van de gemeentebegroting.

De zorg die in De Wolden nodig was, is gewoon uitgevoerd. Toch is er bijna twee miljoen euro minder uitgegeven in het sociaal domein dan vooraf begroot. Voor beschermd wonen in het kader van de WMO is ruim 1 miljoen euro minder uitgegeven. Dat komt omdat de bijdrage van het Rijk hoger was dan verwacht. Bovendien is dit nog een effect van een verrekening uit 2016. Verder waren er bijna € 400.000 euro lagere kosten voor kinderopvang en ruim € 200.000 minder lasten voor jeugdbeleid. Dit werd ook veroorzaakt door een extra bijdrage vanuit het ministerie. Ook is zo’n € 300.000 euro bespaard op Bestuurskosten. Dan gaat het om bijvoorbeeld kosten voor de gemeenteraad en voormalig wethouders.

Tegenvallers

Hoewel het saldo dus positief is, waren er ook onverwachte tegenvallers. De uittreding van De Wolden uit de gemeenschappelijke regeling Reestmond leidt dit jaar tot een tegenvaller van ongeveer € 800.000 euro. Dit wordt de komende jaren echter terugverdiend; de gemeente voert de uittreding in vijf jaar tijd budgetneutraal uit. Een ander voorbeeld is maatwerk in de WMO: daaraan is bijna € 250.000 meer uitgegeven dan begroot. Er zijn ook extra kosten gemaakt voor huishoudbegeleiding en verbetering van veiligheid in opvangvoorzieningen. Er zijn minder eigen bijdragen geïnd.

Volledige jaarrekening

De volledige jaarrekening wordt gepubliceerd op de website van de gemeente De Wolden. De gemeenteraad debatteert binnenkort over de jaarrekening. In mei neemt de raad hierover een besluit.