Tiplijn: 06-38 45 47 40

Algemeen

Algemeen nieuws

Politie krijgt meer mogelijkheden bij het zoeken
naar vermiste personen

19 juli
Om een vermiste sneller te vinden, kan de politie straks gegevens opvragen die aanwijzingen kunnen bevatten over zijn verblijfplaats. Bijvoorbeeld over het gebruik van zijn pinpas, mobiele telefoon of het reizen met bus, tram of trein. Ook incheckgegevens van luchtvaartmaatschappijen en camerabeelden van locaties waar de vermiste vermoedelijk is geweest kunnen een rol spelen. Nu ontbreekt het de politie nog aan zoekmiddelen om snel en effectief op te treden.
 
Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie) waarvan vandaag de internetconsultatie is gestart. Doel van de regeling is de politie en de officier van justitie met name in de eerste, cruciale fase van de vermissing specifieke zoekmiddelen te geven. Sterk optreden van de politie kan in deze fase levens redden. Ook zitten naasten van de vermiste minder lang in onzekerheid over diens lot.
 
Urgente persoonsvermissingen
De bevoegdheden worden alleen ingezet bij urgente persoonsvermissingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om personen die een gevaar vormen voor zichzelf, of die in onmiddellijk gevaar zijn, zoals personen die suïcide willen plegen of dementerende ouderen die vermist raken. Soms is op het moment van de melding niet duidelijk of de vermissing het gevolg is van een misdrijf, maar is het wel van groot belang om dit op korte termijn vast te stellen. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld minderjarigen in de tienerleeftijd, maar ook kwetsbaren met een geestelijke beperking.
 
De inzet van zoekmiddelen moet noodzakelijk en proportioneel zijn voor het lokaliseren van de vermiste. Bij de bevoegdheden die een inbreuk kunnen vormen op de persoonlijke levenssfeer spelen de officier van justitie of de rechter-commissaris een belangrijke rol. De nieuwe zoekmiddelen worden niet ingezet als de vermiste vrijwillig is vertrokken of slachtoffer is van een misdrijf. In het laatste geval gelden dan de gewone regels voor opsporing uit het strafrecht.
 
Onderzoek
Naast het opvragen van gegevens kan de politie straks ook de auto van de vermiste doorzoeken wanneer deze wordt aangetroffen op een parkeerterrein. Of het huis van een alleenwonende vermiste persoon binnengaan om te zoeken naar een paspoort of dagboek. Verder kan onderzoek worden gedaan in bijvoorbeeld een achtergelaten mobiele telefoon, laptop of usb-stick. Het doel hiervan zal steeds zijn om de vermiste te lokaliseren met behulp van aanwijzingen die hierop gevonden worden.
Wanneer de verdwenen persoon zijn mobiele telefoon bij zich heeft kan de politie ook proberen de verblijfplaats te achterhalen met behulp van de locatiegegevens die de telefoon zelf verzendt via een datanetwerk. Ook is een tap mogelijk op de telefoon van de vermiste. Hiermee kan bijvoorbeeld worden achterhaald of er nog applicaties op de mobiele telefoon actief zijn.

“Weekendschool Leuk en Leerzaam”

18 juni
De naam en het logo van de Weekendschool in Hoogeveen zijn bekend. De Weekendschool gaat in het najaar van 2017 van start.

Meer dan zeventig kinderen uit de Hoogeveen Zuid en Wolfsbos deden de afgelopen weken mee aan een naam- en logowedstrijd voor de nieuw op te zetten Weekendschool. In het weekend naar school gaan is voor leerlingen niet altijd even aantrekkelijk. Daarentegen vindt basisschoolleerling Lieke Nieuwland het wel leuk en leerzaam om bij bedrijven en instellingen langs te gaan om te ervaren wat al die beroepen inhouden. Op die manier wordt je blik op de wereld veel groter en dat sluit precies aan bij wat Chanel Usmany bedacht: een wereldbol met daarin het bekende handje van Jong Hoogeveen. Iets wat Martijn Boesenkool van Eyemedia en Bart Pijper als projectleider een sterk idee voor een logo vonden. De deelnemende klassen kregen allen bezoek van wethouder Vos die ze op de vroege ochtend verraste met een heerlijke taart.

Vanuit Jong Hoogeveen is het idee ontstaan om een Weekendschool in Hoogeveen op te starten. Weekendschool Leuk en Leerzaam is de plek waar enthousiaste kinderen uit Hoogeveen die een extra kans verdienen, kennis kunnen maken met boeiende leefwerelden om zodoende hun talenten te ontwikkelen. De Weekendschool brengt de wereld een beetje dichter bij de kinderen.

In het eerste jaar kunnen (maximaal 20) kinderen uit groep 7 elke zaterdagmiddag meedoen. De gastdocenten vertellen enthousiast over hun beroep en kinderen mogen zelf meewerken en zo ervaren hoe iets werkt. De kinderen ontwikkelen zo nieuwe vaardigheden en maken kennis met allerlei beroepen. Ze bouwen een netwerk op dat gunstig kan zijn voor hun toekomst. Ze komen met veel nieuwe dingen in aanraking en kunnen daardoor beter kiezen wat ze willen worden. De Weekendschool kan net dat extra steuntje in de rug zijn voor kinderen met een bepaald talent om zich op dat gebied verder te ontwikkelen.

De bijzondere dingen die de kinderen meemaken op de Weekendschool, delen zij natuurlijk in de klas, maar ook thuis. Zo inspireren ze klasgenoten, broertjes, zusjes en ouders. De Weekendschool gaat in het najaar van 2017 van start in Hoogeveen Zuid en Wolfsbos. Kinderen uit groep 7 krijgen in de klas informatie over de Weekendschool. Deelname aan de Weekendschool is gratis.

De Weekendschool is op dit moment in de opstartfase. Heb je vragen, dan kun je terecht bij Bart Pijper (b.pijper@swwh.nl, 0528- 278855). Bart is door SWW als projectleider voor de Weekendschool aangesteld. Lisette Trinks van CMO STAMM is, vanuit eerdere ervaringen met het opzetten en begeleiden van de weekendschool in Oldambt betrokken bij Weekendschool Leuk en Leerzaam.

RegioBank Drentse Fiets4Daagse in een nieuw jasje

14 juli
De Drentse Fiets4Daagse gaat vanaf volgend jaar verder in een nieuwe stijl. De voorzitters van de startplaatsen en het Dagelijks Bestuur hebben veel werk verricht om gezamenlijk een stip op de horizon te zetten. Samen zijn ze “en route” om de Drentse Fiets4Daagse aan te laten sluiten bij de huidige tijdsgeest en een nieuwe huisstijl past daar zeker bij!

Vrijdagmiddag 14 juli werd deze nieuwe stijl gepresenteerd aan de Provincie Drenthe, gedeputeerde Henk Jumelet en de wethouders uit de startplaatsen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst bij Brasserie Diggels in Westerbork. Hier werd niet alleen de missie en visie gepresenteerd maar ook de speciale activiteiten die de startplaatsen hebben ontplooid voor de editie van 2017.
De Drentse Fiets4Daagse wil zich onlosmakelijk verbinden met Drenthe. En daarbij hoort een eenduidige uitstraling. “Als organisatie staan wij open voor groei en mogelijkheden. Zo sluiten we zoveel mogelijk aan bij al bestaande initiatieven en organisaties, zoals het project Op Fietse”, aldus (mw.) Jos Kasten van het Fiets4Daagse-bestuur.
De Regiobank Drentse Fiets4Daagse bestaat al 52 jaar en trekt jaarlijks duizenden fietsers naar Drenthe. Het evenement is daardoor van economisch belang voor Drenthe. De fiets4daagse start dit jaar op dinsdag 25 juli. De officiële opening is op maandagavond 24 juli in Westerbork.

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

8 juli
De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de Voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd. De ministerraad heeft er nu op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsartikel over de kostendelersnorm in de AOW definitief uit de wet te halen. Het kabinet heeft structureel 214 miljoen euro vrijgemaakt om het niet invoeren van de kostendelersnorm te dekken.
 
Alleenstaande AOW’ers hebben bij volledige AOW-opbouw recht op 70% van het wettelijk minimumloon (WML). Echtparen en samenwonenden hebben recht op 50% WML per persoon omdat zij onder meer woonkosten kunnen delen. In het regeerakkoord stond de bezuinigingsmaatregel om de lagere AOW-uitkering ook te laten gelden voor alleenstaande AOW’ers die bijvoorbeeld samen met een zoon of dochter wonen.
 
Omdat niet duidelijk is of de invoering van de maatregel ongewenste effecten heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en van ouders voor kinderen die zorg nodig hebben, had Klijnsma de maatregel uitgesteld en was het wetsartikel slapend. Nu de maatregel niet doorgaat heeft het kabinet besloten om het artikel uit de wet te halen.

Gebruik meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld moet beter

8 juli
Het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De inspectie roept alle veldpartijen op een stevige inhaalslag te maken in het professioneler en effectiever omgaan met deze problematiek.

Het onderzoek geeft een beeld van het gebruik van de meldcode bij huisartsen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, mondzorg en ouderenzorg. De verschillen tussen de sectoren in het gebruik van de meldcode zijn groot. Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is in sommige sectoren nog steeds onvoldoende, net als scholing over deze problematiek.

Verder stelde de inspectie vast dat de invoering en het gebruik van de kindcheck vooral bij de vrijgevestigde GGZ-professionals beter moet.

De inspectie neemt de komende jaren de meldcode mee in haar toezicht en kijkt per sector op welke manier de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling verbeterd moet worden.

De samenwerkende inspecties* binnen het toezicht sociaal domein besteden de komende jaren extra aandacht aan de samenwerking tussen ketenpartners op dit onderwerp. Bij het toezicht op de GGZ wordt het komende jaar extra op het goed gebruik van de kindcheck gelet.

Het aangescherpte Besluit verplichte meldcode zal ook een belangrijke impuls zijn voor meer aandacht voor het gebruik van de meldcode bij de beroepsgroepen.

* Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Inspectie van het Onderwijs (IvhO), Inspectie jeugdzorg (IJZ), Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Bron:  Inspectie van de Gezondheidszorg.

“Buurtrestaurant de Vecht” op zondag 16 juli

4 juli
Het volgende Buurtrestaurant de Vecht vindt plaats op zondag 16 juli as. Dan wordt weer ‘Eten op zondag in De Vecht’ georganiseerd voor bewoners uit de wijk de Weide en Erflanden. Schuift u ook gezellig aan in ons Buurtrestaurant?

Oudere bewoners kunnen de zondag als een lange dag ervaren en daarom organiseert Stichting Welzijnswerk i.s.m. de Vecht een gezellig etentje in Woonzorgcentrum de Vecht. De aanvangstijd van het Buurtrestaurant is met een half uur vervroegd: om 10.30 uur wordt er een kopje koffie gedronken in het restaurant en aansluitend wordt daar een driegangendiner geserveerd. De kosten bedragen €8,= per persoon. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u uiterlijk 13 juli contact opnemen met de receptie van het Jannes, locatie de Vecht, tel 200 270.

Ook in de schoolvakantie gaat het Buurtrestaurant gewoon door. Noteert u alvast de datum in augustus: zondag 13 augustus as.

“Sfeervolle vrijmarkt de Vecht”

4 juli
Op zaterdagmiddag 1 juli jl. vond de vrijmarkt plaats die georganiseerd was door bewoners van de Activiteitengroep Schutlanden/Kattouw in samenwerking met NNCZ vestiging het Jannes van der Sleedenhuis, de Vecht. De vrijmarkt was bedoeld voor alle bewoners uit de buurt.
Wegens de slechte weersvoorspellingen werd vooraf al besloten om de vrijmarkt binnen te laten plaatsvinden. Dat deed aan de sfeer niets af: in totaal waren er zo’n 20 kraampjes en 15 kleedjes. Het aanbod varieerde van mensen die hun eigen schilderijen verkochten tot een kraam met kinderkleding en kinderen de hun eigen speelgoed aan de man brachten.


Buiten was er een springkussen voor de kinderen en een gezellig terras waar de catering verzorgd werd door de keuken van De Vecht. Ook was de caravan van ‘Haak maar Aan’ aanwezig. Daar kon men een gehaakte bijdrage leveren aan de Grootste Gehaakte Deken ter wereld. Aan het haken van de deken kan iedereen bijdragen waardoor verbindingen worden gelegd.

De hele middag was het gezellig druk. Jong en oud kwam kijken én kopen. Het initiatief is zeker voor herhaling vatbaar.

Verhalenwerf krijgt replica van de trommel van de Grote Kerk

4 juli
Vanaf vrijdag 14 juli is in de Verhalenwerf een replica te zien van de trommel van de Grote Kerk. De  Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene is eigenaar van deze trommel.

De tamboer of de trommelslager is onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis van Hoogeveen. Op zondagmorgen trok de trommelslager door het centrum van Hoogeveen om de mensen op te roepen naar de kerk te gaan. De trommelslager werd overigens niet alleen voor kerkelijke doeleinden ingezet, hij verkondigde ook niet-kerkelijke mededelingen.

Op initiatief van Die Luyden van 't Hooge Veene is er sinds 2009 een nieuwe werkgroep trommelslagers actief. Er wordt nu alleen nog getrommeld bij bijzondere diensten, culturele evenementen en kerkelijke feestdagen. In 2015 kwam de trommelslager op de officiële Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed van de Unesco. Bron: De Trommelslager. De dorpsomroeper van Hoogeveen / Albert metselaar (2010): http://ow.ly/q3ft30bwc9y

De trommel wordt langdurig in gebruik gegeven en is te bezichtigen bij de opstelling van de Verhalenwerf tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Jongerenfestival Fusion in De Tamboer

4 juli
Op zaterdag 2 september wordt in De Tamboer in samenwerking met Het Podium jongerenfestival Fusion georganiseerd van 14.00 uur tot 23.30 uur. Op dit festival voor jongeren van 12 tot 20 jaar zijn er in de middag dj-workshops en –acts, en er is een vlog-workshop waaraan jongeren kunnen deelnemen. In de avond barst het feest los met optredens van de hoofdacts.

Zowel ’s middags als ’s avonds is er veel te doen en te zien in De Tamboer. In de middag geeft een aantal dj’s een masterclass, en ook vlogger Stefan van Meervlogs zal een workshop geven zodat jongeren tips en tricks leren voor het maken van de beste vlogs. In de avond zijn er optredens van de hoofdacts.  Zo treedt Bizzey op in De Tamboer, die zich na vele succesvolle samenwerkingen met onder andere Hardwell, Don Diablo en Diplo & Afrojack, focust op zijn solocarrière. Verder zullen de Dance dj’s DJ Lawss (winnaar Drentse Talentprijs Cultuur), DJ Robbert Hagendoorn, DJ Thyzr, en DJ Phaeton laten zien wat ze in huis hebben. En ook de Urban dj’s DJ Onur Reyez, DJ Miquel Kaidel, DJ Cano en DJ J-Jermaine maken er een groot feest van.

Naast Stefan zal ook vlogger Vonneke Bonneke op het festival aanwezig zijn samen met Ouassima van Funx radio, en ook Nabiltime zal vlogs maken tijdens het festival. Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe. Kaarten zijn nu verkrijgbaar via www.detamboer.nl.

Treant neemt deel aan landelijk kankeronderzoek

Gea Ypenga, verpleegkundig specialist Oncologie, en Sophia van den Boogerd, internist-oncoloog en binnen Treant Zorggroep hoofdonderzoeker van de CPCT-02 studie: 'Inzicht in DNA-kenmerken als basis voor kankerbehandelingen is dé toekomst.' Foto © André Weima Fotografie.

29 juni
Treant Zorggroep heeft zich aangesloten bij een landelijke studie met een nieuwe kijk op de behandeling van kanker. Deze zogeheten CPCT-02 studie brengt de genetische eigenschappen (DNA) van tumoren in kaart. Dit onderzoek kan uiteindelijk leiden tot meer maatwerk in de kankerzorg.
 
De CPCT-02 studie is een initiatief van het Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC en UMC Utrecht. Treant Zorggroep haakt daar - als een van de deelnemende 28 ziekenhuizen in Nederland - op aan. Het onderzoek richt zich op volwassen patiënten met gevorderde of uitgezaaide kanker, die alleen in aanmerking komen voor een palliatieve (dus niet genezende) behandeling zoals chemotherapie.
 
Deelname
Patiënten van Treant die aan de criteria voldoen, worden door hun hoofdbehandelaar gevraagd of zij willen deelnemen aan de studie. Bij interesse volgt een uitnodiging voor het speciale spreekuur van Gea Ypenga, verpleegkundig specialist Oncologie van ziekenhuislocatie Bethesda. Ook patiënten uit de regio's Emmen en Stadskanaal zijn welkom op dit Hoogeveense spreekuur. De verpleegkundig specialist informeert de patiënt uitvoerig over het onderzoek. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor de uitname van een extra biopt (stukje tumorweefsel) en bloedafname.
 
Op maat
De biopten worden verzameld in een nationale databank, waar het DNA-profiel van de tumor wordt bepaald en vastgelegd. Omdat dit onderzoek een nieuwe visie op de behandeling van kanker betreft, is er geen garantie dat dit later tot een effectieve behandeling voor individuele patiënten zal leiden. 'Deze studie is nu vooral belangwekkend voor toekomstige patiënten met kanker', benadrukt Sophia van den Boogerd, internist-oncoloog en binnen Treant Zorggroep hoofdonderzoeker van de CPCT-02 studie. Zijn er voor de desbetreffende patiënt geen reguliere behandelmogelijkheden meer voorhanden, dan wordt aan de hand van het DNA-profiel van de tumor bekeken of de patiënt in aanmerking kan komen voor specifiek geneesmiddelenonderzoek.
 
Dé toekomst
Van den Boogerd hoopt in de toekomst iedere patiënt met kanker een behandeling op maat te kunnen aanbieden. Zij is verheugd dat Treant actief deelneemt aan deze studie. 'Inzicht in DNA-kenmerken als basis voor kankerbehandelingen is dé toekomst', benadrukt de hoofdonderzoeker. 'Daarom willen we onze patiënten deelname aan deze studie absoluut kunnen aanbieden.'

Drents Museum breidt Drentse Meestercollectie uit met
Van Drielst en Mollinger

 Alexander Mollinger, Boerin met koeien in Drents landschap (Westerbork of Zweelo), ongedateerd, Collectie Drents Museum, aangekocht met steun van de Stichting Vrienden van het Drents Museum
28 juni

Het Drents Museum heeft twee schilderijen van Egbert van Drielst (1745-1818) en Alexander Mollinger (1836-1867) aangekocht. De werken vormen een belangrijke aanvulling op de Drentse Meestercollectie: een verzameling van kwalitatief zeer hoogstaande schilderijen met Drenthe als onderwerp. De werken zijn verworven dankzij de Stichting Vrienden van het Drents Museum en zijn vanaf vandaag te zien.
Pionier van de Drentse landschapsschilderkunst


De Groningse schilder Egbert van Drielst bezocht Drenthe al als jonge jongen. Hij werd geraakt door het landschap en bezocht de provincie ook later in zijn carrière om inspiratie op te doen. Met zijn haast exotische visie van de provincie heeft Van Drielst een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van de visuele identiteit van Drenthe. Het Drents Museum bezit vele tekeningen en prenten van zijn hand, maar slechts twee schilderijen. Met de aankoop van Drents landschap met figuren uit 1807 versterkt het Drents Museum zijn Drentse Meestercollectie.

Eerste schilderij van Mollinger
De tweede aanwinst is afkomstig van de Utrechtse kunstenaar Alexander Mollinger. Mollinger was een leerling van de Haagse School-schilder Willem Roelofs. Samen maakten zij studiereizen naar Drenthe. De schilder oogstte lof met zijn inzending voor de Wereldtentoonstelling in Londen in 1862, waar de pers hem tot de beste Nederlandse landschapsschilders rekende. Het Drents Museum bezat al zeven werken op papier van Mollinger. Het aangekochte werk Boerin met koeien in Drents landschap (Westerbork of Zweelo) is het eerste schilderij van Mollinger in de collectie en is daarmee de kroon op zijn oeuvre binnen het Drents Museum.

Drentse Meestercollectie
Het Drents Museum richt zich op het aanleggen van de zogenaamde Drentse Meestercollectie. Hierin worden uitsluitend schilderijen verzameld van hoge kwaliteit met Drenthe als onderwerp. Binnen deze collectie verzamelde het museum eerder al werken van topkunstenaars als Hendrik Willem Mesdag, Vincent van Gogh, Max Liebermann en Jan Wiegers. Vorig jaar werd Mesdags Landschap nabij Vries met ploegende boer eveneens aangekocht dankzij de Stichting Vrienden van het Drents Museum.

Dansshow C.G.V. Olympia in De Tamboer

28 juni
Op zaterdag 8 juli is de jaarlijkse dansshow van C.G.V. Olympia om 19.00 uur te zien in De Tamboer. Het thema van de show is dit jaar Around the world.

Deze avond wordt het publiek in de dansen meegenomen naar Azië, Afrika, (Latijns-) Amerika en Europa. Elementen van de verschillende culturen zijn terug te zien in de dansen en ook te horen in de muziek.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.detamboer.nl.

Dutch Rescuedogs oefenen in Theater De Tamboer

28 juni
Zondagmiddag 9 juli organiseren werknemers en vrijwilligers van Theater De Tamboer een inzetoefening voor de Dutch RescueDogs. De Tamboer reageerde meteen positief op de vraag van Dutch RescueDogs of er een oefening mocht worden gehouden en bood aan om zelf een scenario te bedenken en voor ‘slachtoffers’ te zorgen.

In de fictieve situatie zijn er een aantal bezoekers vermist in het theater. De acht reddingshonden en hun geleiders zullen alles in het werk moeten zetten om de slachtoffers te vinden. Dutch RescueDogs is erg blij met de samenwerking met De Tamboer, aangezien dit een nieuwe, leerzame dag zal zijn en de fijne contacten met De Tamboer hierbij worden onderhouden.

Dutch RescueDogs komen belangeloos zoeken naar vermiste personen. Meestal gaat dit in overleg met de politie, maar ook familie van de vermiste kan contact opnemen. Normaal gesproken traint de groep wekelijks met hun honden op verschillende typen locaties. Dit varieert van gebouwen, bossen tot puinlocaties, om zo goed en breed mogelijk inzetbaar te zijn bij eventuele rampen. Het is voor de reddingshonden en hun geleiders uitermate belangrijk om in zeer uiteenlopende situaties te kunnen oefenen. Hoe moeilijker de situatie, hoe meer er te leren valt.

Irish Festival viert tienjarig bestaan

25 juni
Zaterdag 30 september 2017 viert Theater De Tamboer het tienjarig bestaan van het Irish Festival met een speciale jubileumeditie. Er staat een gezellige mix tussen oudgedienden en frisse, nieuwe Ierse topacts op het programma. Op veler verzoek van het publiek maken the Whistlin’ Donkeys hun opwachting, Corner Boy komt met een nieuw album op zak en natuurlijk mogen publieksfavorieten Dubh Linn en Keltic Kats niet ontbreken op dit jubileum.
Kaarten zijn nu te koop via www.detamboer.nl, telefonisch op 0528-280180 of aan de kassa van De Tamboer.


Line up
De mannen van Corner Boy stonden twee jaar geleden al met succes op het Irish Festival en komen nu op verzoek van het publiek terug op deze jubileumeditie. Corner Boy combineert traditionele Ierse instrumenten en folk met eigentijdse muzikale invloeden. Met hun uitgesproken energieke performance weten Michael D’Arcy, Matthew O’Brien, Michael Sutherland, James O Sullivan en Leo Staples er een fantastische show van te maken!

Fergal McAloon, Stevie Corrigan, Tómas Quinn, Micky Kerr, Oscar Bradley en Danny McCormick vormen the Whistlin’ Donkeys, een energieke, moderne Ierse folkgroep. Ze spelen levendige Ierse folk met spannende arrangementen, gecombineerd met invloeden uit de popmuziek. Toch weten ze een authenthieke Ierse sfeer neer te zetten. Veel Irish-bezoekers lieten weten deze band graag eens in Hoogeveen te zien, dus dat belooft een heerlijk Iers feestje!

Hoewel de mannen van zowel Dubh Linn als de Keltic Kats bijna iedere Irisheditie aanwezig zijn geweest, blijft het Tamboer-publiek hen iedere keer weer met open armen ontvangen. Op deze jubileumeditie mogen ze dan ook niet ontbreken.

NVWA controleert op aangescherpte regels e-sigaret

23 juni
Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) starten vanaf 1 juli 2017 met inspecties om te controleren of kermisexploitanten en andere ondernemers zich houden aan de leeftijdsgrens en het reclame- en sponsoringsverbod voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine.

Sinds 20 mei 2016 mogen de elektronische sigaretten en navulverpakkingen met nicotine alleen nog verkocht worden aan personen boven de 18 jaar en geldt er voor deze producten een reclameverbod. Vanaf 1 juli 2017 gelden deze regels ook voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine. Dit betekent dat deze producten niet meer verkocht mogen worden aan personen onder de 18 jaar. Ook mag er voor deze producten op geen enkele wijze reclame worden gemaakt. Het winnen van een shishapen of elektronische sigaret op de kermis mag dus niet meer.

De NVWA controleert bij alle verkooppunten van tabaksproducten en elektronische sigaretten of ondernemers de leeftijdsgrens en het reclameverbod naleven. Inspecteurs richten zich binnenkort onder andere op kermissen, omdat op kermissen vaak shishapennen en elektronische sigaretten als prijs worden aangeboden. Bijvoorbeeld tegen het inwisselen van gewonnen punten of in een grijpautomaat. Ook hangen er op kramen soms borden of posters met afbeeldingen van shishapennen. Deze manieren van aanbieden en aanprijzen van elektronische sigaretten en shishapennen vallen onder het reclameverbod en zijn niet toegestaan.

Een overtreding van het reclameverbod levert een boete van minimaal € 450 op. Voor het verstrekken van deze producten aan jongeren die nog geen 18 jaar zijn is de hoogte van de boete minimaal € 1.360.

Nieuw interventiebeleid
Per 1 juli 2017 geldt er ook een nieuw interventiebeleid voor tabak en rookwaren. Dit nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het Algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt en op grond daarvan intervenieert.
Bron: NVWA.

New Look powerbank kan oververhit raken

23 juni
Schenker Logistics heeft geconstateerd dat de New Look powerbank oververhit kan raken en hierdoor brand kan ontstaan.
Het betreft de volgende modellen:
• blauw ean 8719075490273;
• goud ean 8719075490297;
• roze ean 8719075490280.

De powerbanks zijn vanaf 28 september 2016 tot 19 april 2017 verkocht bij Kruidvat, Trekpleister, Intertoys en Bart Smit.

Bekijk hier de flyer voor meer informatie.

“Gedichtenpad ‘de Wijde Weide’ opent op 5 juli”

22 juni
Op woensdag 5 juli opent wethouder Jan Steenbergen het ‘de Wijde Weide’ gedichtenpad.

Het ‘de Wijde Weide’ gedichtenpad is een initiatief van bewoners uit de Weide/Erflanden in samenwerking met dichteres Delia Bremer en met financiële steun van de Smederijen van Hoogeveen.
Na de gedichtenroute Poëzie aan de Vaart heeft het gedichtenpad hiermee een vervolg gekregen. De route loopt vanaf de vlinderbrug de wijk de Weide in en komt o.a. door het Steenbergerpark. De gedichten die langs de route zijn geplaatst zijn geschreven door wijkbewoners en door kinderen uit de wijk. Alle gedichten hebben als thema de Wijde Weide.

De officiële openingshandeling wordt op 5 juli verricht door de dichters Nico Vondeling en Gea Katerberg. Aansluitend wandelen de aanwezigen door het Steenbergerpark langs enkele gedichten. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 14.45 uur op de parkeerplaats bij de Zaaier.

High tea voor statushouders (vrouwen) en
Hoogeveense vrouwen

22 juni
Op woensdagochtend 5 juli as. van 9.30 tot 11.30 uur organiseren de SWW en Domesta een high tea voor vrouwen: de uitnodiging is bestemd voor statushouders en Hoogeveense vrouwen. Het doel is een gezellige ochtend met elkaar door te brengen, met elkaar in contact te komen en kennis te maken. De high tea vindt plaats in het restaurant van Woonzorgcentrum de Vecht.

Het is de bedoeling dat de deelnemers allemaal iets lekkers meebrengen voor bij de high tea, bijvoorbeeld uit eigen land. Voor thee en koffie wordt gezorgd. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

Komt u gezellig op de thee? Meldt u zich aan voor 29 juni as. bij Ayman el Haij Moussa van Domesta, via tel. 0591 570100 of per e-mail: a.el.hajj.moussa@domesta.nl of bij Elke Kremer van SWW, via tel. 0528 278 855 of per e-mail: e.kremer@swwh.nl.

Aangepaste openingstijden ziekenhuislocaties Treant op
30 juni i.v.m. ZIS-migratie

22 juni
Op vrijdag 30 juni gelden in de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep gewijzigde openingstijden, vanwege de ZIS-migratie (samenvoeging van onze twee ziekenhuissystemen) op 1 juli.

De poliklinieken, radiologie- en functieafdelingen en de klinisch chemisch laboratoria zijn na 12.00 uur gesloten. Ook is er na 12.00 uur geen bloedafname van de trombosedienst en geen fundusfotografie. De poliklinische apotheek van het Scheper is 24 uur per dag open voor de zorg rondom geneesmiddelen. De poliklinische apotheek van het Refaja is geopend van 8.00 tot 23.00 uur (in het weekend vanaf 9.00 uur).

Patiënten die spoedzorg nodig hebben, kunnen uiteraard terecht bij de afdeling Spoedeisende Hulp.

Maandag 3 juli zijn de poliklinieken vanaf 10.00 weer geopend.

NVWA controleert vanuit de lucht op
beregeningsverbod aardappelen

21 juni
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in beregeningsverbodsgebieden zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater. Op de website van de NVWA staat sinds kort een digitale kaart waarop telers precies kunnen zien waar het beregeningsverbod geldt.

In de beregeningsverbodsgebieden mogen telers geen oppervlaktewater gebruiken voor het beregenen en bespuiten van consumptie- en zetmeelaardappelen, omdat het oppervlaktewater in die gebieden besmet kan zijn met de bacterie die bruinrot veroorzaakt. Voor pootgoed geldt sinds 2005 een landelijk verbod op het beregenen en bespuiten met oppervlaktewater.

De beregeningsverboden gelden alleen voor gebruik van oppervlaktewater. Bronwater, leidingwater en opgevangen regenwater vallen er buiten. Het beregeningsverbod in verband met bruinrot is een aanvullende regel bovenop de regels voor het gebruik van (oppervlakte)water van onder meer de waterschappen.

Overtredingen
Wanneer de NVWA bij een inspectie vaststelt dat het beregeningsverbod wordt overtreden, dan kan dit voor de teler verstrekkende gevolgen hebben. De NVWA maakt proces-verbaal op en merkt percelen die met oppervlaktewater zijn beregend aan als ‘waarschijnlijk besmet’ met bruinrot. Dit betekent dat het bedrijf onder toezicht van de NVWA komt te staan, en dat er beperkende maatregelen gelden voor de afzet van de beregende aardappelen. De aardappelen worden bemonsterd. Indien bruinrot wordt aangetroffen heeft dit gevolgen voor de hele aardappelteelt van het bedrijf. Dit kan voor telers grote economische gevolgen hebben.

Bron: NVWA.

Geen gecoupeerde paarden meer op tentoonstellingen
en keuringen

20 juni
Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren tijdens de zomermaanden inspecties uit om te controleren of organisatoren van paardenkeuringen en –tentoonstellingen zich houden aan het tentoonstellingsverbod voor gecoupeerde paarden. Het couperen (amputeren) van de staart is een verboden ingreep, omdat dit het welzijn van het paard kan schaden. Een paard heeft zijn staart bijvoorbeeld nodig bij het verjagen van vliegen. Ook zijn staartbewegingen onderdeel van de lichaamstaal van paarden.

Organisatoren van tentoonstellingen en keuringen met paarden moeten veulens met een gecoupeerde staart die gecoupeerd zijn na 1 december 2016 van hun evenementen weren. Het tentoonstellen van gecoupeerde paarden zal mettertijd tot het verleden gaan behoren. In december 2016 heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven (Cbb) bepaald dat dieren die zijn gecoupeerd na 1 december 2016 niet meer tentoongesteld mogen worden, ook niet als de dieren in een ander land zijn gecoupeerd. Dit geldt ook voor deelname aan wedstrijden en het verhandelen van gecoupeerde paarden.
Medische noodzaak

In de uitspraak van het Cbb staat dat paarden die vanwege een medische noodzaak zijn gecoupeerd uitgezonderd zijn van het tentoonstellingsverbod. Volgens de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht zijn er echter niet of nauwelijks medische indicaties die het couperen van een staart noodzakelijk maken. Als het couperen van de staart onverhoopt medisch toch noodzakelijk was, moet de houder van het paard bij inschrijving en tijdens een tentoonstelling, wedstrijd of bij verkoop een verklaring kunnen overhandigen. In deze verklaring moet staan waarom deze ingreep medisch noodzakelijk was en wanneer, waar en door wie de ingreep is uitgevoerd. De NVWA heeft de Koninklijke Vereniging "Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger" (KVTH) gevraagd het bij de NVWA te melden als blijkt dat veel gecoupeerde paarden met medische verklaring aangemeld worden voor tentoonstellingen. De NVWA kan dan verder onderzoek doen en indien nodig handhavend optreden.

Het tentoonstellingsverbod geldt voor alle organisaties die evenementen met paarden organiseren.

Bron:NVWA.

Oudercommissie Villa Kakelbont ontvangt cheque van Leefbaarheidsfonds 

20 juni
Begin juni 2017 heeft het Leefbaarheidsfonds een cheque van € 450 overhandigd aan de oudercommissie van Villa Kakelbont voor de aanschaf van duurzaam spelmateriaal.

De cheque werd aan juf Manon d’Haan en de kinderen van groep 1 en 2 overhandigd door voorzitter Jan Ballast en penningmeester Guus Schwantje, op het schoolplein van Villa Kakelbont.
Villa Kakelbont is een reguliere, openbare basisschool in het centrum van Hoogeveen. Villa Kakelbont is een school waar kinderen ondernemen, ontdekken en leren. De kinderen zijn dan ook heel blij met het nieuwe spelmateriaal

Stichting Leefbaarheidsfonds ondersteunt initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in
hun wijk, dorp of buurt vergroten. Het fonds kan deze ondersteuning bieden door donaties
van het Hoogeveense bedrijfsleven.
Met ingang van 2018 is het Leefbaarheidsfonds op zoek naar een nieuwe penningmeester en als uitbreiding voor het bestuur ook naar een fondsenwerver. Heeft u zin in deze uitdaging? Voor meer informatie: kunt u terecht bij voorzitter van het Leefbaarheidsfonds Jan Ballast, via e-mail: jan71.ballast@gmail.com of bekijk de vacatures op www.vrijwilligershoogeveen.nl.

Aan de Slag in gastvrij Hoogeveen!

19 juni
Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert op donderdag 6 juli a.s. van 19.30 – 21.00 uur in het AZC, Kinholtsweg 7 te Hoogeveen een Meet, Greet en Taste bijeenkomst voor bewoners van het AZC en bewoners van de gemeente Hoogeveen.

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag (20 juni) presenteert vrijwilligersHoogeveen op 6 juli de resultaten van het project Aan de Slag (vrijwilligerswerk voor bewoners AZC). Aansluitend worden bezoekers getrakteerd op een levendige fotopresentatie van het vele vrijwilligerswerk wat er reeds in Hoogeveen verricht is.

Na het informatieve deel volgen actieve ontmoetingen tussen Hoogeveners en de bewoners (vrijwilligers) van het AZC. Bevlogen en enthousiast kunnen zij zelf het beste vertellen wat ze reeds gedaan hebben en wat ze in de zomermaanden nog meer graag willen doen.

4 Korte maar intensieve gesprekken leiden tot geprikkelde breinen waaruit bruisende idee-en ontstaan voor vrijwilligerswerk gedurende de zomermaanden. Een periode die voor be-woners van AZC heel erg lang kan duren.

En met alle leuke verzamelde ideeën kan vrijwilligersHoogeveen de zomermaanden invullen en nieuwe win-winsituaties tot stand brengen. Immers, wie wil nu niet gemotiveerde extra handen ter realisatie van zijn of haar projecten?!

Maar, samenwerken begint met kennis maken en daar vinden we de kern van de bijeen-komst. Daarom zijn naast organisaties ook particulieren van harte welkom, die graag een steentje bij willen dragen aan vrijwilligerswerk voor AZC bewoners.

Uiteraard kan een hapje in een multiculturele samenstelling niet ontbreken, Niet alleen uw brein wordt geprikkeld, ook uw smaakpupillen worden verrast!

Aanmelden
Het Vrijwilligerscollege is gratis bij te wonen, maar aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via de website www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges, telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via vc@vrijwilligershoogeveen.nl

“Vrijmarkt de Vecht op 1 juli”

19 juni
Activiteitencommissie Schutlanden/Kattouw (Smederijen) en NNCZ woonzorgcentrum de Vecht hebben het initiatief genomen een Vrijmarkt te organiseren als zomeractiviteit voor de wijk. De vrijmarkt vindt plaats op zaterdag 1 juli as. van 13.00 – 17.00 uur.

Op de vrijmarkt zijn er kraampjes waar bewoners uit de wijk o.a. hun zelfgemaakte (creatieve) producten verkopen, maar ook tweedehands (kinder)kleding is een mogelijkheid. Er is een “kleedjesmarkt” voor de kinderen waar ook zij op deze middag speelgoed en andere spulletjes kunnen verkopen. Voor meer vermaak is er een springkussen en kunnen kinderen zich laten schminken. De vrijmarkt is leuk voor jong en oud en een prima gelegenheid om nog mooie spulletjes te (ver)kopen.

Aanmelden
Aanmelden voor de vrijmarkt kan bij de receptie van de Vecht tot en met 23 juni as. Kosten voor een kleedje zijn € 2,- (incl. ranja en een ijsje). Kosten voor een kraampje zijn € 7,50 (incl. koffie/thee en iets lekkers). De vrijmarkt vindt plaats op de parkeerplaats van de Vecht.

29 juni Open avond Internationale Schakelklas RSG Wolfsbos

15 juni
Op donderdag 29 juni aanstaande zet RSG Wolfsbos, in samenwerking met Stichting Welzijnswerk, de deuren open van de Internationale Schakelklas (ISK) te Hoogeveen. Op deze manier willen de organisaties vrijwilligers/maatjes vinden voor de ISK-leerlingen.

Maatje
Een maatje is een vrijwilliger die de leerling stimuleert en hem of haar begeleidt met huiswerk of de taal. In de ISK zitten buitenlandse leerlingen uit het asielzoekerscentrum of leerlingen waarvan de ouders een verblijfsstatus hebben gekregen. Het kunnen ook buitenlandse leerlingen zijn waarvan de ouders in Hoogeveen en omgeving werken maar ook uitwisselingsstudenten.

Schakelen naar regulier onderwijs
Het belangrijkste doel voor deze leerlingen is om uiteindelijk te schakelen naar een klas in het regulier onderwijs. De leerlingen die zijn geschakeld, krijgen extra begeleiding en ondersteuning van docenten, onderwijsassistenten en/of vrijwilligers op de ISK-afdeling.

Interesse
Interesse om een maatje te worden voor één van de ISK-leerlingen? Op 29 juni is iedereen vanaf 19.00 uur van harte welkom bij ISK Wolfsbos (gebouw-C, Valkenlaan1 te Hoogeveen). Tijdens deze avond worden belangstellenden geïnformeerd en kan men terecht met vragen. Ook zijn er leerlingen (en ouders), docenten en de projectcoördinator van de SWW aanwezig.

Graag van tevoren aanmelden bij Coördinator Maatje op Maat Carolien Schreurs via e-mail c.schreurs@swwh.nl of telefoonnummer 06 57315925.

Nieuw: circus en acrobatiek in De Tamboer bij Limbo

14 juni
De voorstelling Limbo is op zaterdag 12 mei 2018 te zien in De Tamboer. Het Australische gezelschap Strut & Fret brengt een combinatie van cabaret, circus en acrobatiek. De kaartverkoop voor de voorstelling is nu gestart.

In Limbo worden de toeschouwers meegenomen naar een sinistere onderwereld met veel stunts en acrobatiek van onder andere messenwerpers, trapezewerkers, jongleurs en beatboxers. Er worden spannende circusacts gepresenteerd, het heeft de beukende beats van een stevig rock- of hiphopconcert en de luchtige afwisseling van vaudeville.

Kaarten voor de voorstelling zijn verkrijgbaar via www.detamboer.nl.

Lezing China-expert Garrie van Pinxteren op zondag 18 juni

8 juni
In de serie Te Gast in het Drents Museum komt op zondag 18 juni China-expert Garrie van Pinxteren naar Assen. In haar lezing - naar aanleiding van de publicatie Nederland door Chinese ogen - staat centraal waarom steeds meer Chinezen naar Nederland komen en wat hen zo in ons land aantrekt. Van Pinxteren houdt haar lezing in het kader van van de tentoonstelling The Great Liao - Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125), die nog tot en met 29 oktober in het Drents Museum te zien is. De lezing start om 13.00 uur en is gratis voor museumbezoekers. Na afloop is het mogelijk om het boek door Garrie van Pinxteren te laten signeren.

Nederland door Chinese ogen
De eerste Chinezen kwamen meer dan honderd jaar geleden naar Nederland om te wonen en werken. Wat hoopten zij te bereiken en hoe bevalt ons land hen? Garrie van Pinxteren vertelt op welke manier Chinezen tegen Nederland aankijken en de op- en misvattingen die hierbij bestaan. Vooral het beeld dat de Chinese media van ons land schetsen, speelt volgens Van Pinxteren een belangrijke rol bij de beslissing om wel of niet naar Nederland te komen. En hoe komt het toch dat Chinezen juist voor Nederland kiezen en niet voor een ander Europees land?

Garrie van Pinxteren
Garrie van Pinxteren doceert journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze woonde zo’n tien jaar in China, waar ze correspondent was voor NRC Handelsblad en NOS. Van Pinxteren is verbonden aan het LeidenAsiaCentre en deed onderzoek naar Chinezen in Nederland en hun motieven om naar ons land te emigreren. Haar bevindingen beschreef ze samen met haar collega Frank Pieke in het boek Nederland door Chinese ogen, dat in het voorjaar van 2017 is uitgebracht.

The Great Liao
De lezing van Van Pinxteren sluit aan bij de tentoonstelling The Great Liao - Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië. Deze expositie vertelt het verhaal van een klein nomadenvolk dat in de 10de en 11de eeuw uitgroeide tot een Aziatische supermacht. Aan de hand van spectaculaire archeologische vondsten van de afgelopen 30 jaar krijgt de bezoeker een inkijk in de unieke cultuur. The Great Liao is nog tot en met 29 oktober 2017 in het Drents Museum te zien.

Belangrijke veiligheidswaarschuwing Max & More Lipstick
& Lipliner set, verkocht bij Action

8 juni
D-Dutch B.V. heeft geconstateerd dat de Max & More Lipstick & Lipliner set een verhoogde concentratie lood bevat. Dit kan een gezondheidsrisico opleveren.

De Lipstick & Lipliner set met artikelcode 2546776 en EAN 8733131209890 is van september 2016 tot en met 11 mei 2017 verkocht bij de Action. In de kleuren: red, vibrant red, dark, classic red, prijs € 0,85.
Bekijk hier de flyer van D-Dutch voor m eer informatie.

E-bookcafé in Bibliotheek Hoogeveen

8 juni
Het e-book wordt steeds populairder. Zeker in de vakantieperiode is er veel belangstelling voor.

Voor mensen die meer willen weten over e-books en over het aanbod van de bibliotheek wordt er op drie dinsdagavonden een e-bookcafé georganiseerd. Het e-bookcafé is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden.
Wanneer?
Dinsdag 13 juni, van 19.00 tot 20.00 uur (vrije inloop).
Dinsdag 27 juni, van 19.00 tot 20.00 uur (vrije inloop).
Dinsdag 11 juli, van 19.00 tot 20.00 uur. (vrije inloop).
Waar?
Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27 in Hoogeveen.
Meer informatie over het lenen van e-books: www.bibliotheekhoogeveen.nl.

Nieuw: Knuffels van Mol in De Tamboer

8 juni
De voorstelling Knuffels van Mol is op zondag 29 april 2018 te zien in De Tamboer. Voor deze voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar is vandaag de kaartverkoop gestart. Vertellus maakt en speelt sinds 2004 theatrale vertelprojecten. Deze worden ondersteund met muziek, geluidseffecten, kostuums en attributen.

In Knuffels van Mol zijn de dieren die in het bos wonen heel gelukkig, maar op een dag komen er mensen in het bos wonen. Zij zagen de bomen om en halen de bosjes weg, waarna Uil besluit dat ze moeten vluchten. Mol heeft een holletje met wel 100 knuffels, maar als ze gaan vluchten kan hij er maar twee meenemen. Onderweg beleven de dieren spannende avonturen en met hulp van de knuffels van Mol bereiken ze veilig het Hertenpark. In het Hertenpark vindt Mol een andere mol en daar kan hij de hele dag mee knuffelen.

Kaarten voor de voorstelling zijn verkrijgbaar via www.detamboer.nl.

Feestelijke Molukse dag in De Tamboer

7 juni
Op zaterdag 17 juni organiseert Maluku Hoogeveen samen met De Tamboer de feestelijke Molukse dag Pesta! Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom in De Tamboer om te komen proeven van de Molukse cultuur met zang, dans, muziek en natuurlijk lekker eten. Ook zijn er werken van Molukse kunstenaars te bewonderen.

Om 17.00 uur is er een warme maaltijd voor ouderen en om 18.30 uur een gezellige activiteit voor jong en oud. Het avondprogramma begint om 19.00 uur. Er is muziek van Reggie & Friends, Edo & Friends en Alley and Friendz. Ook is er een dansoptreden van Nona Nona Amboina en zal het demoteam van Pencak Silat Panca Asas laten zien wat ze in huis hebben. Uiteraard kan iedereen op deze dag genieten van heerlijk Moluks eten. Tot en met 14 juli zijn er bovendien in de expositieruimte van De Tamboer werken te bewonderen van Molukse kunstenaars en artistiekelingen afkomstig uit Hoogeveen. De expositie is gratis toegankelijk tijdens openingstijden van De Tamboer (dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 15.00 uur).

Kaarten voor Pesta! op 17 juni zijn verkrijgbaar via www.detamboer.nl.

Bibliotheken organiseren zoek-en-win-actie Pauperparadijs

6 juni
Vanaf 9 juni organiseren de bibliotheken in Drenthe een Pauperparadijs zoek-en-winactie. De bibliotheken missen twaalf exemplaren van het boek ‘Het Pauperparadijs’ en roepen het publiek op om ze te zoeken. Degene die een boek met een gouden wikkel vindt en terugbrengt naar de Bibliotheek, wint twee kaarten voor de succesvolle theatervoorstelling Het Pauperparadijs in Veenhuizen.

De actie
Aan deze actie van alle Drentse bibliotheken kunnen zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek meedoen. In elke gemeente is een boek te vinden. De prijzen zijn twaalf maal twee toegangskaarten voor de voorstelling op vrijdag 21 juli. De prijs vertegenwoordigt een waarde van meer dan honderd euro.
Hints
Om het publiek op weg te helpen, worden er op 9 juni vanaf 11.00 uur hints verspreid via de social media en RTV Drenthe over de locatie van de verstopte boeken. Het radioprogramma Anouk in de middag staat die middag van 13.00 tot 16.00 uur in het teken van de zoektocht.
Theaterspektakel over arm en rijk
Het Pauperparadijs wordt na het succes van vorig jaar opnieuw opgevoerd in Veenhuizen. Meer dan 40.000 bezoekers genoten al van dit theaterspektakel in de open lucht, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen. Ook dit jaar is de belangstelling groot.
De voorstelling vertelt een prachtig verhaal over arm en rijk, de liefde, het leven en alle obstakels van dien.

Meer weten?
Voor meer informatie kunnen deelnemers kijken op de Facebookpagina van Bibliotheek Hoogeveen en op www.bibliotheekhoogeveen.nl.

“Buurtrestaurant de Vecht” op zondag 18 juni

6 juni
Het volgende Buurtrestaurant de Vecht vindt plaats op zondag is op 18 juni as. Dan wordt weer ‘Eten op zondag in De Vecht’ georganiseerd voor bewoners uit de wijk de Weide en Erflanden. Schuift u ook gezellig aan in ons Buurtrestaurant? Pssst, het is ook Vaderdag, verras vader deze zondag!

Oudere bewoners kunnen de zondag als een lange dag ervaren en daarom organiseert Stichting Welzijnswerk i.s.m. de Vecht een gezellig etentje in Woonzorgcentrum de Vecht. De aanvangstijd van het Buurtrestaurant is met een half uur vervroegd: om 10.30 uur wordt er een kopje koffie gedronken in het restaurant en aansluitend wordt daar een drie-gangendiner geserveerd. De kosten bedragen €8,= per persoon. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u uiterlijk 15 juni contact opnemen met de receptie van het Jannes, locatie de Vecht, tel 200 270.

Klein positief resultaat door investeringen in zorg

1 juni
Investeringen in mensen, gebouwen, apparatuur, kennis en samenwerking. Op die manier werkt Treant Zorggroep aan behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg voor de regio. Door die investeringen blijft er over 2016 een klein positief resultaat over. Dat blijkt uit het jaarverslag van Treant dat vandaag is gepubliceerd.

“We willen topzorg blijven bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners van onze regio”, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. “Dat vraagt om investeringen die het financiële resultaat de komende jaren zullen beïnvloeden. Tegelijk verwachten we de komende jaren de kosten structureel te verlagen waardoor we binnen een paar jaar een gezondere financiële huishouding zullen hebben”.

Positief resultaat
De ziekenhuislocaties van Treant sloten 2016 af met een negatief resultaat van €5,4 miljoen. De care-organisatie boekt in 2016 een positief resultaat van €6,2 miljoen. Per saldo bleef er voor de gehele organisatie een positief resultaat over van €800.000. “De care-organisatie doet het gewoon goed, ook in financieel opzicht. Voor de ziekenhuisgroep is er nog veel werk aan de winkel. We zetten de komende jaren alles op alles om de bedrijfsvoering verder te verbeteren”.

Investeringen
In 2016 is er veel geïnvesteerd in samenwerking. Zo werden in 2016 de voorbereidingen getroffen voor een fusie van twee stichtingen tot één care-organisatie. Deze fusie werd een feit op 1 januari 2017. De ziekenhuislocaties hebben in 2016 gewerkt aan het tot stand brengen van één ICT-systeem. Daarnaast is geïnvesteerd in het behoud van  kwalitatief hoogwaardige zorg, onder meer door de aanschaf van een Da Vinci-robot, een PET-CT scan en de opening van een nieuw operatiekamercomplex op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal. Het Mammacentrum op ziekenhuislocatie Bethesda  in Hoogeveen en de oplevering van een compleet nieuwe Spoedeisende Hulp op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen laten ook zien dat er fors is geïnvesteerd.

Wet normering topinkomens
De bestuurders en toezichthouders van Treant Zorggroep worden beloond op basis van wettelijke normen die zijn vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Een overzicht van deze beloningen zijn in het jaarverslag te vinden. In een enkel geval geldt dat de beloning hoger is dan de gestelde WNT-norm. De overheid heeft een zogeheten overgangstermijn ingesteld waarbinnen de norm alsnog gehaald moet worden. Die wettelijke overgangsnorm wordt ook door Treant nageleefd. Dat betekent dat alle bestuurders vanaf 1 januari 2023 onder de WNT-norm vallen. Medisch specialisten vallen niet onder de WNT, hun beloningen staan wel vermeld in het jaarverslag.

Vanaf 1 juni is de VakantieBieb weer open:
hét zomercadeautje van de Bibliotheek

1 juni
Vanaf 1 juni is de VakantieBieb er weer, hét zomercadeautje van de Bibliotheek. Met de VakantieBieb heeft u toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus. De VakantieBieb is een initiatief van de Bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. Sinds de start in 2013 hebben ruim 762.000 mensen de VakantieBieb-app gedownload. 

Lezen in de vakantie is leuk en slim
In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen ze lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en de leesvaardigheid
(en AVI-niveau) blijft erdoor op peil. 

Mooie e-books voor 6-18 jaar
De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasie- en humoristische e-books voor diverse leeftijdsklassen zoals De Grijze Jager (De vroege jaren, Het toernooi van Gorlan) van John Flanagan, Dolfje Weerwolfje (Boze drieling) van Paul van Loon, Klem! van Mirjam Oldenhave of Verdacht van Carry Slee.

Ook ruime keuze voor volwassenen
Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze uit romans of spannende en informatieve e-books zoals De gevleugelde van Arthur Japin, De eerste vrouw van Susan Smit, Neem een geit van Claudia de Breij of Hittegolf van Suzanne Vermeer.

Lezen zonder internet
De VakantieBieb is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde e-books komen op de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie.

Goed toegankelijk voor iedereen
Jeugd en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie). 

Openingstijden
VakantieBieb jeugd:                     1 juni t/m 31 augustus 2017
VakantieBieb volwassenen:     1 juli t/m 31 augustus 2017

Interactieve bijeenkomst over Verlieservaringen bij ouderen

23 mei
Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert op dinsdag 6 juni a.s. van 10.00 – 11.30u in Woonzorgcentrum Olden Kinholt, Kemperstraat 2 een interactieve bijeenkomst voor vrijwilligers, mantelzorgers en belangstellende burgers over verlieservaringen bij ouderen.

Workshop over zingeving en verlies. We worden allemaal ouder, maar krijgen daardoor ook meer te maken met verlies. Hoe geef je de ander moed, lichtpuntjes om weer door te gaan?

Het lijkt zo vanzelfsprekend: iedere morgen staan we op om ons leven te leven. Vanzelfsprekend, tot er een moment aanbreekt waarop de zin in het leven verloren gaat doordat één of meer elementen die veel betekenis in het leven hebben, verloren gaan  En daarmee kun je ook het houvast in het leven kwijtraken.

Een bijeenkomst voor iedereen die in het eigen netwerk (vrijwilligerswerk, familie, buren, kennissen) ouderen bijstaan die te maken hebben met verlies. Verlies van geliefden, verlies van lichamelijke functies, verlies van werk, etc.. "Verlies" wat zoveel verdriet veroorzaakt dat de "zin" om door te gaan ver te zoeken is.

Hoe kunnen we ouderen ondersteunen bij het verwerken van verlieservaringen? Hoe kunnen we (samen met hen) op zoek naar nieuwe zinervaringen gaan? Deelnemers aan deze bijeenkomst gaan met elkaar in gesprek. Specifieke vragen en onderwerpen mogen van te voren worden toegezonden.

Deze bijeenkomst wordt begeleidt door Toos Hoogesteger, Geestelijk verzorger van Treant Zorggroep

Aanmelden
Het Vrijwilligerscollege is gratis bij te wonen, maar aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via de website www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges, telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via vc@vrijwilligershoogeveen.nl.

Arie Goedhart schenkt schilderij aan De Tamboer

Arie Goedhart en Jan Werkhoven
22 mei
Kunstenaar Arie Goedhart maakte speciaal voor het 50-jarig jubileum van Theater De Tamboer een schilderij van het theater.

Hierop is De Tamboer te zien vanaf de Hoofdstraat met daarop groot het getal 50. Het schilderij was in de expositieruimte van De Tamboer te bewonderen als onderdeel van de jubileumexpositie. Op maandag 22 mei schonk Arie Goedhart het schilderij aan De Tamboer. Directeur Jan Werkhoven nam het schilderij in ontvangst uit handen van de kunstenaar. Het schilderij zal een mooi plekje krijgen in het theater.

Basispakket in 2018 verder uitgebreid

19 mei
Ook in 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Er verdwijnen geen behandelingen uit het pakket, wel komt er een bij. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met oefentherapie vergoed. Ook krijgen oncologiepatiënten die behandeld worden met immuuntherapie vanaf volgend jaar een vergoeding voor het zittend ziekenvervoer van en naar de behandeling.
 
Dit staat in het pakketbesluit waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd. In juni bespreekt het Tweede Kamer het voorstel. Daarna wordt het besluit definitief vastgesteld.
 
Meer behandelingen
Naast het jaarlijkse pakketbesluit met wijzigingen per 1 januari, stromen er ook gedurende het jaar nieuwe medicijnen en behandelingen het pakket in. Zo is het pakket de afgelopen tijd ook uitgebreid met onder andere nieuwe medicijnen tegen hepatitis C en voorwaardelijk met een nieuwe behandeling van erfelijke borstkanker en zenuwstimulatie bij ernstige verstopping van de darmen.

Gezamenlijk onderzoek Rekenkamercommissies naar GGD Drenthe

19 mei
In meerdere gemeenten binnen Drenthe speelt de vraag hoe gemeenteraden grip kunnen houden op de financiële en bestuurlijke risico’s van taken die op afstand zijn gezet in samenwerkingsverbanden. In dat kader is een onderzoek gedaan naar de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD Drenthe). Eén van de grootste gemeenschappelijke regelingen in Drenthe met een jaarlijkse begroting van 21,6 miljoen euro waarin alle Drentse gemeenten participeren. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Rekenkamercommissies van Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, Noordenveld en Tynaarlo.
 
Conclusies en aanbevelingen
Belangrijkste conclusies zijn dat het voor raadsleden lastig is inzicht te krijgen in de resultaten van de GGD Drenthe en daardoor ook niet makkelijk kunnen bijsturen. De informatie is niet gemeente specifiek en een duidelijke beleidskader ontbreekt. Naast een aantal praktische aanbevelingen rondom de GGD Drenthe, wordt er in het rapport vooral een oproep gedaan om het toezicht op verbonden partijen beter te organiseren. Bijvoorbeeld door te bepalen welke verbonden partijen prioriteit hebben, een raadswerkgroep in te stellen, samen te werken met andere betrokken gemeenteraden en samenwerkingsverbanden periodiek te evalueren. 
 
Samenwerking
De samenwerking met meerdere Rekenkamercommissies is nieuw en wordt als waardevol ervaren. Deze werkwijze sluit aan bij de oproep van minister Plasterk in het Actieplan lokale rekenkamers. Daarin wordt gesignaleerd dat gemeenten al veel werken in samenwerkingsverbanden die aanzienlijke budgetten tot hun beschikking hebben. Om de besteding van deze geldstromen te kunnen controleren en de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de taakuitvoering van deze samenwerkingsverbanden te vergroten, zouden rekenkamers, en in dit geval Rekenkamercommissies, volgens de minister meer moeten gaan samenwerken.

Basisschoolleerlingen uit Hoogeveen maken een boek 

16 mei
Donderdagmiddag 18 mei is de presentatie van De kano van Pesse. Een prehistorisch avontuur, een boek door en voor basisschoolleerlingen.
De middag is van 13.30 tot 14.30 uur en vindt plaats in Theater de Tamboer.


Feestelijke boekpresentatie
De boekpresentatie wordt bijgewoond door 410 kinderen van de groepen 7 en 8 van acht basisscholen in de gemeente Hoogeveen. Zij deden mee aan het scholenproject “Maak je eigen boek”. Onder leiding van kinderboekenschrijver Kees Opmeer en fotografe en illustrator Marieke Opmeer schreef en illustreerde iedere klas een eigen hoofdstuk van het boek.

Een combinatie van creatief schrijven, leesbevordering, fotografie en erfgoed met als eindresultaat een kleurrijk boek. Wethouder Erik Giethoorn zal de eerste exemplaren overhandigen aan leerlingen van de acht scholen.
De presentatie is in handen van Gerrit Jan Rutgers van Scala. De middag wordt omlijst door livemuziek van de Scalaband en een dans van dansdocent Max Krijthe. Kees Opmeer zal een fragment uit het boek voorlezen.
Alle kinderen die hebben meegewerkt aan het project krijgen een exemplaar.
Het boek zal te koop zijn bij de Bibliotheek/ Verhalenwerf en bij Punt H.

Inhoud
De schrijver Kees Opmeer schreef het eerste hoofdstuk: Dewi en haar tweelingzusje Laura doen met de andere kinderen van groep 7 mee aan een fotospeurtocht over de geschiedenis van Hoogeveen. In de Bibliotheek / Verhalenwerf bekijken ze voorwerpen uit het verleden die daar zijn tentoongesteld, zoals speerpunten, oude gereedschappen, een uitgeholde boomstam. Als de andere kinderen doorlopen, blijven Dewi en Laura voor de uitgeholde boomstam staan.

Werkwijze
In alle klassen is vervolgens het eerste hoofdstuk van de schrijver voorgelezen. Onder begeleiding van de schrijver en de illustrator werd per klas een vervolghoofdstuk gemaakt. De hele klas bedacht een aantal steekwoorden. Vervolgens werd de klas verdeeld in schrijvers en illustratoren, die het hoofdstuk verder uitwerkten.
Uiteindelijk zijn er 16 opeenvolgende hoofdstukken ontstaan die samen één boek vormen.
 
De Kano van Pesse
Tijdens de aanleg van de A28 in 1955 werd de kano bij toeval gevonden op een plek ten zuiden van Pesse. In eerste instantie werd gedacht dat het om een boomstam ging. Een boer bracht de boomstam weg met zijn trekker. Onderweg gleed die van de aanhanger af.  Een toevallige voorbijganger dacht dat het wel eens iets meer kon zijn dan een uitgeholde boomstam. Er werden mensen bijgehaald met archeologische kennis die concludeerden dat het hier een prehistorische kano betrof.

Edward Doorten van Green Planet heeft vorig jaar een wandeltocht laten ontwikkelen naar de plek waar de kano is gevonden. De wandeltocht is in het boek voor de kinderen en de ouders opgenomen.  Ook Punt H / Marketing wil in de toekomst meer aandacht schenken aan dit bijzondere stukje geschiedenis van Hoogeveen.

Erfgoededucatie
Het erfgoedproject “Maak je eigen boek”  is een onderdeel van het Cultuurmenu  Hoogeveen. Het Cultuurmenu is voor alle basisscholen in Hoogeveen en wordt gecoördineerd door de Bibliotheek/Verhalenwerf , Scala Centrum voor de Kunsten en theater De Tamboer.

De directe omgeving herbergt voor kinderen en jongeren een schat aan historische kennis om de wereld beter te begrijpen. Erfgoed geeft karakter en diepgang aan de omgeving. Om het te kunnen begrijpen en waarderen is kennis nodig. Daarom is onderwijs over en met erfgoed zo belangrijk. De lokale omgeving vormt bij erfgoededucatie het startpunt van ontdekkingstochten. Dat kan binnen schoolverband zijn, naschools, buitenschools of in de vrije tijd.

Dankzij
Het boek is tot stand gekomen dankzij Green Planet, de gemeente Hoogeveen,  Theater de Tamboer en de organisatie van het Cultuurmenu (Bibliotheek/ Verhalenwerf, de Tamboer en Scala centrum voor de Kunsten).
De provinciaal archeoloog Wijnand van der Sande heeft de historische informatie verzorgd. Uitgeverij Ga Creatief uit Meppel verzorgde de vormgeving van het boek en het drukproces.

Estafettestok vrijwilligerswerk naar Hans Jutstra

Overdracht estafettestok vrijwilligerswerk aan HansJutstra
16 mei
Van de Westerkim gaat de estafettestok vrijwilligerswerk door naar Hans Jutstra Woninginrichting. Wat heeft een bedrijf als Hans Jutstra met vrijwillige inzet, zou u denken? Dat vertelt hij graag zelf tijdens het interview dat wij met hem hadden over de inzet als vrijwilliger bij De Westerkim. Met zijn bedrijf verricht hij regelmatig werkzaamheden voor het verzorgingshuis zelf en voor bewoners. “Wij richten de kamers in met nieuwe meubelen en leggen tapijt, pvc of vinyl. Ik onderneem op gevoel en mét gevoel én heb iets met oudere mensen. Het geeft mij een goed gevoel als ik iets voor een ander kan betekenen. In mijn geval doe ik graag iets voor onze ouderen. Als ik zie hoe ze genieten als ze aan het knutselen zijn, bingo spelen of aan het sjoelen zijn, prachtig.

Daarom ondersteunen mijn medewerkers en ik vrijwillige inzet, omdat ik het belangrijk vind dat we iets doen voor onze medemens. Ik vind dat we daar allemaal best een paar uurtjes tijd voor kunnen maken. Als ik zelf oud mag worden, hoop ik dat er ook mensen zijn die naar mij om kijken en iets willen ondernemen! De Westerkim kan de komende tijd op ons rekenen.”
Yvonne Kuijer en Moniek van der Weide staan als vrijwilligerscoördinatoren zeker open voor deze vorm van werknemers-vrijwilligerswerk. Vóór Jutstra was ICT-bedrijf Verentis een jaar lang wekelijks op de vrijdagochtend met twee medewerkers aanwezig op een huiskamer bij de bewoners. Moniek vertelt: “Wij komen graag in gesprek met bedrijven om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn bij de Westerkim. Met ons is veel mogelijk hoor, we kijken graag verder dan de standaard invullingen die al bestaan.”

Effect van de estafettestok
“Naar aanleiding van het estafettestokje kwamen we in gesprek met verschillende mensen en hebben we inmiddels de vacature voor een organist kunnen invullen. Ook zijn wij met Treant en NNCZ in gesprek gegaan over samenwerking in vrijwilligerswerk. We denken na over het opzetten van een gezamenlijke activiteit waarbij we een poule vrijwilligers kunnen delen. Nieuwe vormen om samen te ontwikkelen. Het initiatief van de estafettestok is fantastisch. We hopen dat ook andere organisaties de estafettestok met enthousiasme aan willen nemen en verder willen geven.”

Op de vraag of de vrijwilligers nog een rol hadden tijdens de jubileumweek van de Westerkim, reageert Yvonne enthousiast: “Nou en of, de jubileumweek was geweldig. Er zijn op verschillende vlakken vrijwilligers actief geweest om de feestelijkheden mogelijk te maken. Enkele chauffeurs zijn tijdens de uitjes van ’s morgens vroeg tot ’s avonds aan het rijden geweest, van Giethoorn tot Ansen tot Fluitenberg. Vrijwilligers hebben geholpen bij het gezamenlijke ontbijt (voor alle bewoners, vrijwilligers en medewerkers), vrijwilligers hebben geholpen bij de gezellige middagen in de grote zaal en bij de bonte avond. Zonder hulp van onze vrijwilligers hadden we er niet zo’n geslaagd feest van kunnen maken!“

Treant Zorggroep en Zorgbelang slaan handen ineen

Treant Zorggroep en Zorgbelang slaan handen ineen
Foto: Bianca Verhoef Fotografie.
11 mei
Goede, bereikbare en betaalbare zorg. En zoveel mogelijk inspraak van patiënten en cliënten. Dat is waar Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Groningen en Treant Zorggroep naar streven. Dat gezamenlijke streven hebben ze vandaag vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

‘Treant is er voor onze patiënten en cliënten en niet andersom’, aldus Carla van de Wiel, bestuursvoorzitter a.i. van Treant. ‘Daarom werken we al veelvuldig samen met Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen. Deze samenwerkingsovereenkomst is een mooie manier om vast te leggen waar onze 6.500 medewerkers iedere dag voor naar hun werk gaan: de beste zorg leveren die we in huis hebben voor onze patiënten en cliënten.’

Treant Zorggroep biedt ziekenhuiszorg in de regio Stadskanaal en ziekenhuiszorg én wonen en zorg in de regio’s Hoogeveen en Emmen. Dialoog met patiënten en cliënten is belangrijk om te zorgen dat Treant die zorg levert waar de omgeving behoefte aan heeft. Het uitgangspunt van de zorg van Treant is ‘dichtbij als het kan, verder weg als dat nodig is’. Zorgbelang heeft een grote achterban aan zorgvragers en werkt nauw samen met landelijke patiënten- en consumentenorganisaties. Samen met de cliëntenraden van Treant is Zorgbelang een belangrijke samenwerkingspartner in het betrekken van patiënten en cliënten bij de zorg.

Blij met samenwerking
Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel is blij met de samenwerking: ‘Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten en cliënten meedenken en -beslissen over ons zorgaanbod in de regio. Daar waar mogelijk willen we de kwaliteit van zorg met de inbreng van patiënten en cliënten nog beter maken. Samen met Zorgbelang ontwikkelen we projecten en voeren we activiteiten uit om dit nu en in de toekomst voor elkaar te krijgen.’

Ook Jan van Loenen, bestuurder-directeur van Zorgbelang Drenthe juicht de samenwerking toe: ‘Juist in een plattelandsregio is het belangrijk om kwalitatief goede zorg, ook voor de toekomst, voor alle inwoners beschikbaar te houden. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Samen met Treant Zorggroep willen wij deze uitdaging, vorm en inhoud geven waarbij het perspectief van mensen met een zorgvraag centraal staat.’

Edwin Klok, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen vult aan: ‘We zien keer op keer dat ervaringen van zorggebruikers leiden tot echte verbeteringen in de zorg. Patiëntenparticipatie werkt, niet alleen bij kwaliteitsverbetering, maar ook bij het anders organiseren en vernieuwen van de zorg.’

Verwenmiddag voor (ex-)borstkankerpatiënten bij Treant
op 30 mei

11 mei
Op dinsdag 30 mei nodigt het Mammacentrum van Treant Zorggroep (ex-)borstkankerpatiënten uit voor een verwenmiddag; van 14.00 tot 16.30 uur. De middag staat in het teken van ontspanning, verzorging en creativiteit.

Dorinda Lennips, verpleegkundig consulent oncologie: ‘De diagnose borstkanker is heftig; de behandeling van deze ziekte is intensief en heeft een grote impact op het dagelijks leven. Ontspanning en creativiteit kan helpen om de draad weer op te pakken. Daarom willen we onze (ex-) patiënten graag in de watten leggen; gewoon omdat ze dat verdienen!’

Programma
De verwenmiddag staat in het teken van ontspanning, verzorging en creativiteit. ‘We serveren een luxe high-tea, zoals een high-tea hoort te zijn: met scones, muffins, sandwiches, bonbons en natuurlijk verschillende theesoorten. Daarnaast worden er verschillende verzorgende activiteiten aangeboden: nagelverzorging; hand-, voet-, of stoelmassage; workshops armbanden maken en zentangels leren tekenen.’

Aanmelden
Deelname aan de verwenmiddag is gratis; er is plaats voor vijftig deelnemers. Vrouwen kunnen zich aanmelden via de website: www.treant.nl/verwenmiddag. Daarbij kunnen zij aangeven aan welke activiteiten en/of workshops zij willen deelnemen. Voor de high-tea hoeft men zich niet aan te melden, hieraan kunnen alle vrouwen deelnemen.

Locatie en tijd
De middag vindt plaats op dinsdag 30 mei van 14:00 tot 16:30 uur, in de grote zaal in ziekenhuislocatie Bethesda (routenummer 64), dr. G.H. Amshoffweg 1 in Hoogeveen.

Mammacentrum
Het Mammacentrum van Treant Zorggroep is hét borstkankercentrum van Noord-Nederland als gaat om eendagsdiagnostiek, sate-of-the-art behandelmethoden én persoonlijke aandacht. Patiënten kunnen na verwijzing elke werkdag terecht. Daarnaast is ook academische kennis in huis aanwezig. Kortom, ons gespecialiseerde en multidisciplinaire borstkankerteam staat elke dag klaar om de best mogelijke zorg te leveren.

Jochem Myjer staat drie avonden voor uitverkocht zaal
in De Tamboer

Jochem Myjer - Adem in, adem uit (Foto: Stephan Vanfleteren)
10 mei
Op 24, 25 en 26 mei om 20.15 uur staat cabaretier Jochem Myjer drie avonden voor een uitverkochte zaal in De Tamboer.

Jochem ging na zijn middelbare school studeren in Groningen, maar na twee jaar besloot hij hiermee te stoppen en cabaretier te worden. In 1997 won hij dan ook het Groninger Studenten Cabaret Festival. Inmiddels heeft hij zes theatershows gemaakt. Dit seizoen speelt hij de show Adem in, Adem uit en het is een verrassing wat hierin precies gaat gebeuren, maar het wordt zeker een vrolijke voorstelling.

Guido Weijers geeft masterclass geluk in De Tamboer

Guido Weijers - Masterclass Geluk (foto Regina Pater)
10 mei
Op zaterdag 20 mei om 20.15 uur geeft Guido Weijers in De Tamboer een masterclass over geluk. Hierbij kijkt hij naar de wetenschappelijke kant van geluk, maar geeft hij ook praktische tips en tricks.

Iedereen is op zijn eigen manier op zoek naar geluk, met zelfhulpboeken, filosofische quotes, mindfulness of zelfs een personal coach. Guido Weijers kijkt in deze masterclass naar wetenschappelijke onderzoeken en feiten over wat mensen gelukkig maakt en hoe geluk te beïnvloeden is. Hij volgde Masterclasses aan de Erasmus Universiteit, sprak op TEDx over The Pursuit of Happines en deed in Bhutan onderzoek naar het Bruto Nationaal Geluk.

Kaarten zijn nu verkrijgbaar via www.detamboer.nl, 0528-280180 of aan de kassa van De Tamboer.

Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert interactieve bijeenkomst Omgaan met Levens-vragen

9 mei
Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert op vrijdag 19 mei a.s. om 10.00u in Zorginstelling Weidesteyn een Interactieve bijeenkomst over Omgaan met Levensvragen. Van harte welkom zijn vrijwilligers werkzaam in een zorginstelling of het ziekenhuis, maar ook voor burgers en mantelzorgers die met levensvragen geconfronteerd worden.

U herkent het verlangen (van een bewoner/patiënt/familielid of goede kennis) om gehoord en begrepen te worden. De diepe behoefte aan een steuntje in de rug. Niet altijd zegt uw gesprekspartner dat ronduit, waardoor u soms onverwachts in een gevoelig, emotioneel en moeilijk gesprek kan belanden. In die gesprekken kunnen levensvragen aan de orde ko-men.

Maar wat zijn nu levensvragen? En hoe bied je een luisterend oor, zodat bij de ander het gevoel ontstaat dat hij gehoord en begrepen wordt? Hoe toon je begrip aan de persoon (-en) die met moeilijke dilemma's worstelt, maar hou je ook gepaste afstand waardoor je jezelf niet in het gesprek "verliest".

In deze bijeenkomst leren deelnemers hoe ze een gesprek met diepgang niet uit de weg hoeven te gaan en hoe ze de eigen grenzen (of die van de organisatie) het beste kunnen bewaken.

Deze bijeenkomst wordt geleid door Wim Wennink, Geestelijk verzorger van Treant Zorg-groep

Aanmelden
Het Vrijwilligerscollege is gratis bij te wonen, maar aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via de website www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges, telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via vc@vrijwilligershoogeveen.nl.

20 mei rommelmarkt in Olden Kinholt

9 mei
Op zaterdag 20 mei is er in woonwijkcentrum Olden Kinholt aan de Kemperstraat 2 in Hoogeveen, onderdeel van Treant Zorggroep, van 9.30 tot 13.30 uur een gezellige zomermarkt. Iedereen is van harte welkom!

Naast tweedehands spullen is er ook een enveloppenspel waarmee bezoekers mooie prijzen kunnen winnen. Ook worden er versgebakken knieperties verkocht en er is soep met een broodje.

“SPLiT. nu ook op het web”

8 mei
Splithoogeveen.nl is de naam van de website van het Scheiding Informatie Trefpunt SPLiT. In september 2016, op de dag van de echtscheiding, opende SPLiT de deuren in Hoogeveen. Daarna is er iedere twee weken op de woensdagochtend en –avond een spreekuur geweest in d’Olde Bieb.

Vrijwilligers SPLiT Lotte en Alfred vertellen dat ze hebben gemerkt dat bezoekers vooral op zoek zijn naar een mogelijkheid om de emoties te delen die komen kijken bij een echtscheiding. “Soms komen mensen in chaos bij ons binnen en gaan ze met een iets opgeruimder hoofd weer weg. Dan komt er ruimte om zaken op een rijtje te zetten,” vertelt Lotte. Omdat alle vrijwilligers ervaringsdeskundigen zijn, kunnen zij de bezoekers goed op weg helpen, ook bij praktische zaken rondom financiën, een ouderschapsplan, pensioen en dergelijke. Met al dit soort vragen kunt u terecht bij de vrijwilligers van SPLiT.

SPLiT. biedt praktische informatie aan mensen in een echtscheidingssituatie en daarnaast ook een luisterend oor aan wie daar behoefte aan heeft. “Als vrijwilliger zet ik daarbij mijn eigen ervaring om in iets positiefs. Daarom zijn we ook een website gaan maken,” licht Alfred toe: “mensen kunnen daar alvast een kijkje op nemen en dat geeft ze misschien net dat zetje om naar ons spreekuur te komen. We zijn tevreden over het aantal bezoekers, maar willen graag meer mensen helpen.” Lotte vult aan dat je bij SPLiT anoniem je verhaal kunt doen. Je gegevens worden niet vastgelegd. “We hebben gemerkt dat dat voor veel mensen belangrijk is.”

Het spreekuur is op woensdag in de even weken, ’s ochtends van 9.30 tot 12.00 uur en ’s avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur. De koffie staat klaar.
Het adres van d’Olde Bieb is Wielewaal 5 te Hoogeveen (Wolfsbos).

Wandtegels gezocht voor Gaudi Project De Tamboer

Gaudi bankjes
1 mei
Bij de opening van het feestweekend waarin De Tamboer haar vijftigjarig bestaan vierde werden de Gaudí-bankjes onthuld. Deze zullen vanaf 11 mei versierd worden met mozaïek. Hiervoor roept De Tamboer mensen op om wandtegels van 20 bij 20 centimeter langs te brengen.  

De tegeltjes kunnen worden langsgebracht tijdens de openingstijden van De Tamboer. De kleur van de tegels maakt niet uit, wel moeten ze 20 bij 20 centimeter groot zijn en 8 tot 10 millimeter dik. Op 11 mei gaat het Gaudí-project officieel van start. Er komt dan een schema wanneer mensen onder begeleiding kunnen helpen met het plakken van de mozaïektegeltjes op de bankjes.

Nieuwe voorstellingen voor theaterprogramma
2017 en 2018

26 april
Vandaag is de kaartverkoop voor Maurice Mulderij, Andersmans Veren Live, Opvliegers 3, Pater Moeskroen en George van Houts in De Tamboer gestart. De afgelopen weken boekte De Tamboer vele voorstellingen voor het nieuwe theaterprogramma in najaar 2017 en voorjaar 2018. Het complete programma is te vinden op www.detamboer.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.detamboer.nl, 0528-280180 of aan de kassa van De Tamboer.

Maurice Mulderij
“Mannen zijn als een voetbalclub, vrouwen zijn als een trainer.” Met deze metafoor behandelt Love Coach Maurice Mulderij in zijn theatercollege op zaterdag 7 oktober gevoelige zaken op het gebied van de liefde. Liefde, verleiding en verlokking liggen dicht bij elkaar. In relaties en op het veld.

Andermans Veren Live
Dit muzikale cabaretgezelschap houdt het Nederlandstalige theaterlied leven. Zaterdag 6 januari 2018 zoeken ze samen met Kick van der Veer de mooiste, grappigste en vreemdste liedjes van de afgelopen 100 jaar bij elkaar, dit keer met het thema: stout en fout. Roddelen, elkaar het leven zuur maken, vreemdgaan, teveel drinken, stelen. Het mag allemaal niet, maar heeft wel mooie liedjes opgeleverd.

Opvliegers 3 – New York, New York
Wake Up In The City That Never Sleeps: Opvliegers is vrijdag 23 februari 2018 terug met een nieuwe bestemming, een nieuw verhaal, nieuwe muziek en… nieuwe gezichten! Vier dames van ‘een zekere leeftijd’ gaan op pad in The Big Apple! Hoe lang kan Lydia haar overgang nog ontkennen, terwijl die in alle hevigheid begint los te barsten? Moniek is verliefd, heel erg verliefd, maar er is iets met haar liefde aan de hand. Joke doet er alles aan om haar grote idool Barry Manilow voor de blog-camera te krijgen, terwijl Shirley zich helemaal suf shopt. De Opvliegers duiken vol overgave in de stad van de wolkenkrabbers, Broadway, Central Park, Fifth Avenue en yellow cabs!

Pater Moeskroen
Vrijdag 23 februari 2018 vertelt en speelt Neerlands fijnste folkband op geheel eigen wijze de legende van The Pogues. En dat belooft feest in de feelgood voorstelling van het jaar! Pater Moeskroen trekt al ruim dertig jaar gewapend met ‘de folk’ langs pubs, feesten en theaters. In Fiësta nemen ‘De Paters’ je met nieuwe nummers en oude bekenden mee in die fijne Pater-Pogues sfeer van folk, feest en humor!

George van Houts
Woensdag 11 april 2018 speelt, vertelt en onderwijst George van Houts in Kom Plot over samenzweringstheorieën, die tientallen jaren later waarheid bleken te zijn. Om uiteindelijk het publiek mee te nemen in De Samenzwering waar we anno nu met zijn allen in meegezogen worden. Geen cabaret, geen toneel, geen lezing... maar een soort TED-talk, met humor, karakter en de ontsluiering van een angstaanjagend, verbijsterend, wereldwijd complot.

Muziekvereniging Wilhelmina geeft concert in De Tamboer

26 april
Op zaterdag 6 mei om 20.00 uur geeft Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina in De Tamboer haar jaarconcert. Zowel in de foyer als in de Passagezaal wordt dit jaar muziek ten gehore gebracht.

Het wordt een mooi concert met een gevarieerd programma. Aan het einde van de avond zal ook de High Moor Bigband nog van zich laten horen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.detamboer.nl, telefonisch op 0528-280180 of aan de kassa van De Tamboer.

Nasrdin Dchar in De Tamboer

Nasrdin Dchar - DAD Janey van Ierland
26 april
Op woensdag 10 mei speelt Nasrdin Dchar om 20.15 uur zijn voorstelling DAD in De Tamboer.  DAD is een voorstelling over zijn cultuur, zijn vader en het vaderschap.

Vorig jaar is Nasrdin Dchar voor de tweede keer vader geworden. In de voorstelling DAD vertelt hij wat het vaderschap met hem doet, maar hij vertelt ook over zijn eigen vader en zijn culturele achtergrond. Hij vraagt zich af hoe hij zijn kinderen in deze tijd moet opvoeden en welke elementen uit zijn roots hij moet overdragen.

Nasrdin Dchar won als eerste Marokkaans-Nederlandse acteur een Gouden Kalf voor Beste Acteur in de film Rabat. Hij heeft al in verschillende films gespeeld en in 2012 maakte hij voor in het theater een solovoorstelling over zijn moeder die in 2015 in reprise ging. Dit theaterseizoen speelt hij in de theaters een solovoorstelling over zijn vader.

Kaarten voor de voorstelling zijn nu verkrijgbaar via www.detamboer.nl, 0528-280180 of aan de kassa van De Tamboer.

Eerbetoon aan Drs. P. In De Tamboer

26 april
Op dinsdag 9 mei om 20.17 uur is de voorstelling Geenszins Passé Drs. P. te zien in De Tamboer. Studenten Jazz & Pop van het ArtEZ Conservatorium Zwolle vertolken deze avond het repertoire van Drs. P.

Heinz Hermann Polzer werd in Nederland bekend als Drs. P. Hij was dichter, schrijver, componist en zanger. Hij maakte liedjes over schijnbaar onmogelijk te bezingen onderwerpen. Enkele bekende liedjes zijn Veerpont (Heen en Weer), Dodenrit en Elfstedentocht. Drs. P. kon vrolijke nummers maken over lugubere onderwerpen en zijn muziek bestreek vele muzikale genres. Met zijn toegankelijke teksten en muziek was hij vaak te gast op radio en televisie. Studenten van ArtEZ brengen al een aantal jaren een eerbetoon aan artiesten uit de Nederlandse kleinkunst, theater- en muziekgeschiedenis. Dit jaar zullen zij repertoire van Drs. P. ten gehore brengen. Kaarten zijn nu verkrijgbaar via www.detamboer.nl, 0528-280180 of aan de kassa van De Tamboer.

Estafettestok vrijwilligerswerk naar de Westerkim

25 april
Van de Werkgroep Ondersteuning Nieuwkomers gaat de estafettestok vrijwilligerswerk door naar de Westerkim. Roel Winkel en Annelies Brouwer van de Werkgroep vertellen dat zij mede door de publiciteit weer enkele nieuwe vrijwilligers hebben kunnen verwelkomen. “Daar zijn wij heel blij mee. En ook mooi om te vermelden is dat een van de AZC-bewoners als vrijwilliger enkele lessen yoga heeft mogen verzorgen bij het Toon Hermans Huis. Helaas is hij naar een andere woonplaats gegaan, maar het gaf wel een goed gevoel aan beide kanten.”

Je doet ertoe
Yvonne Kuijer en Moniek van der Weide zijn vrijwilligerscoördinatoren bij de Westerkim. “Hier op de Bosboomstraat in Hoogeveen bieden we woonzorg, verpleeghuiszorg, dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Ook hebben we logeerkamers met zorg voor kortere verblijfsperiodes. Buiten deze muren bieden we dagbesteding voor Molukse ouderen, in stichting Salawaku in samenwerking met het bestuur en de ouderenwerkgroep aldaar. En we bieden thuiszorg en huishoudelijke hulp thuis.”

“Naast onze medewerkers hebben we hier meer dan 160 vrijwilligers.” Medewerkers en vrijwilligers werken prima samen. Zoals een van de vrijwilligers het verwoordt: “je doet er echt toe, voor de bewoners, en ter ondersteuning van het vaste personeel. Ik zeg wel eens: “stel dat ik hier woonde, dan zou ik het zo ook fijn vinden.”

Wat kun je doen?
Wat is er zoal te doen voor vrijwilligers bij de Westerkim: koffie schenken in de zaal, begeleiding op een van de huiskamers, chauffeur voor de dagbesteding en voor uitjes met bewoners, het bezoeken van ouderen. Het varieert van hand- en spandiensten en helpen met eten geven aan bewoners tot wandelen of fietsen op de duofiets. “De extra individuele aandacht die de mensen krijgen is zo fijn voor ze, en ik krijg er ook een goed gevoel van”, vertelt een vrijwilligster. “Ik wil graag iets betekenen en heb gemerkt dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ik doe het met zoveel plezier, en van het een komt het ander: zo stond een van de chauffeurs laatst voor de bewoners pannenkoeken te bakken.”
“Wij vinden onze vrijwilligers op verschillende manier”, vertellen Yvonne en Moniek. “Vaak gaat het van mond tot mond of via mantelzorgers, maar we maken ook gebruik van de kerkkrantjes, Facebook en de vacaturebank van VrijwilligersHoogeveen om mensen te vinden. Op dit moment zijn we concreet op zoek naar een organist voor de diensten op de zondag- en maandagochtend en zoeken we vrijwilligers die willen fietsen als begeleider op de duofiets. Wie zin heeft ons team te komen versterken kan contact opnemen via vrijwilligers@westerkim.nl.”

Voorrondes Dutch Blues Challenge 2017 in Drenthe

25 april
Jaarlijks organiseert de Dutch Blues Foundation een Dutch Blues Challenge (DBC) waarbij bluesbands, duo's en solo-artiesten de uitdaging aangaan om te laten zien en horen waarom zij op een gerenommeerd podium thuis horen en wie van hen namens Nederland mee mogen doen aan de International Blues Challenge (IBC) in Memphis (USA) in januari 2018. De band mag ook mee doen aan de European Blues Challenge maart 2018 in Noorwegen.

Voorrondes en finale
Net als vorig jaar vinden er ook in 2017 vier voorrondes plaats op bluespodia, verspreid over Nederland. Op deze manier krijgen meer bluesmuzikanten de kans zich te presenteren voor een breder publiek. Begin dit jaar schreven negenendertig bands zich in, waarvan er drieëntwintig werden geselecteerd voor één van de vier voorrondes in Gorcum, Venlo, Hoofddorp en Hoogeveen. Vanuit elke voorronde gaan de twee bluesacts met de hoogst gewaardeerde score op bluesinhoud, muzikaal talent, originaliteit en uitstraling, door naar de finale op 8 oktober in Nieuw-Vennep.

Voorronde Hoogeveen
De voorronde in Hoogeveen vindt plaats op zondagmiddag 21 mei 2017 in "HET PODIUM", Schutstraat 43.  De organisatie in Hoogeveen is tot stand gekomen in zeer nauwe en plezierige samenwerking met  Whitemoore Projects uit Hoogeveen. Een club zeer enthousiaste bluesliefhebbers uit Hoogeveen en omgeving die regelmatig Het Podium omtoveren tot een waar Blueswalhalla inclusief gezellig ‘Bluescafe’.  De zaal  is vanaf 14.00 uur open, de bands spelen vanaf 15.00 uur. Elke band speelt 20 minuten, een prachtige gelegenheid dus om binnen een paar uur vijf goede bluesbands te zien en horen. Na afloop maakt de jury bekend welke twee zijn het meest geschikt vonden voor de finale.   

Vijf bands
De vijf bands, die zich in Hoogeveen presenteren zijn:
Easterfield  uut  Drenthe;
Funhouse Bluesband  uit Twente ;
GG and the Cruisers  uit Drenthe;
The Kid Lazy Band  uit Zuid-Holland;
Uncle Jimmy uit Noord Holland.


Voor de voorrondes zijn de tickets € 10  (excl. servicekosten) en € 12,50 aan de zaal, indien nog beschikbaar. Tickets zijn te bestellen via de website van de Dutch Blues Foundation: www.dutchbluesfoundation.nl/dutch-blues-challenge/tickets.

Informatiebijeenkomst Wetten en Regelingen

25 april
Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert op 11 mei a.s. om 19.30u in de Zuiderbreedte, Boekenberghstraat 12  in samenwerking met de gemeente Hoogeveen een informatiebijeen-komst voor vrijwilligers over Wetten en Regelingen in 2017.

Wetten en regelingen veranderen, worden aangepast, uitgebreid, of misschien zelfs wel ge-schrapt! Vrijwilligers willen goed geïnformeerd de medeburgers van dienst zijn. Deze infor-matiebijeenkomst ondersteunt ze daarbij. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op verzoek van vrijwilligers van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor burgers die moeite hebben om de (financiële) administratie overzichtelijk en op orde te houden. De voorlichting wordt gegeven door Herman Voss, medewerker Strategie, Beleid en Projecten van de Ge-meente Hoogeveen

Vrijwilligers worden uitgenodigd om actuele vragen van tevoren per e-mail aan te leveren zodat ze in de presentatie verwerkt kunnen worden.

RegioBank ook in 2017 hoofdsponsor  Drentse Fiets4Daagse

Meisjes op de fiets
25 april
RegioBank heeft zich ook in 2017 als hoofdsponsor aan de Drentse Fiets4Daagse verbonden. De 52e editie van het grootste meerdaagse fietsevenement van Nederland, dat op dinsdag 25 juli van start gaat, draagt de naam RegioBank Drentse Fiets4Daagse.

Door zich te verbinden aan de Drentse Fiets4Daagse toont RegioBank haar betrokkenheid bij de regio. De bank zet zich in voor lokale verbondenheid en draagt actief bij aan de leefbaarheid. Alleen al door er samen met haar zelfstandige adviseurs, voor te zorgen dat mensen hun geldzaken in de buurt kunnen regelen.

De Drentse Fiets4Daagse is een groot, door ruim 600 vrijwilligers gedragen evenement. Het trekt ca. 13.000 deelnemers uit het hele land, maar ook met een grote regionale betekenis: ruim 30% van alle deelnemers komt uit Drenthe. De RegioBank past hier uitstekend bij met haar regionale betrokkenheid.

De routes lopen door de prachtige Drentse natuur, over vrij liggende fietspaden en via gevarieerde routes. Met maar liefst acht startplaatsen en verschillende afstanden is er voor ieder wat wils. Naast de volledige vierdaagse, kunnen deelnemers ook 1, 2 of 3 dagen fietsen.
Ga voor meer informatie naar www.fiets4daagse.nl.

Geslaagd jubileumweekend in De Tamboer

Drentse ochtend
25 april
Theater De Tamboer vierde afgelopen weekend vanaf vrijdag 21 april haar vijftigjarige bestaan. Zowel de voorstellingen als de gratis activiteiten waren een groot succes. In het hele weekend waren er een kleine 3000 bezoekers die het feest meevierden.

Het weekend werd vrijdag 21 april geopend met de onthulling van de Gaudí-bankjes, waar directeur Jan Werkhoven het eerste tegeltje op bevestigd heeft. Daarna werden er in een volle foyer herinneringen opgehaald aan 50 jaar Tamboer. In de avond toostten vele mensen mee op de verjaardag. De Verjaardagstoost werd geopend met kunstenaar Geert Oldenbeuving die live schilderde op prachtige muziek van Francois le Roux. Daarna werden er verjaardagsspeeches gegeven door onder andere Jan Werkhoven. In de andere zaal speelden The Brothers Timisela hun cabaretvoorstelling voor een volle zaal. Daarna was er een afterparty in de foyer met muziek van The Bluebettes.

Zaterdag tijdens de Kidsmiddag werd de pop Tambino gepresenteerd, de nieuwe mascotte van het Kindertheater. Kinderen deden die middag volop mee aan de vele activiteiten en workshops en ook de voorstellingen de GVR en Nijntje werden goed ontvangen. ’s Avonds speelde de Hoogeveense Harmonie met gasten en gaven The High Kings een geweldig concert. Ook daarna was er nog muziek op verschillende podia in De Tamboer van Duo Sonic, Balance, en meer bands uit Hoogeveen tijdens Hoogeveen Late Night met 500 bezoekers.

Het weekend werd afgesloten met een gezellige Drentse ochtend op zondag en in de middag een Theaterproeverij en de komedie De Vliegende Hollander van Theatergroep Het Nieuwe Masker.

Vanaf dit weekend is er bovendien een mooi kunstwerk te bewonderen in De Tamboer. Vijftig kunstenaars uit Hoogeveen en omgeving maakten een klein schilderij. De schilderijen hangen aan vijf stalen kolommen in de hal van De Tamboer.

Nieuwe mascotte kindertheater De Tamboer

25 april
Theater De Tamboer vierde afgelopen weekend haar vijftigjarig bestaan. Op zaterdag 22 april werd tijdens de Kidsmiddag de pop Tambino gepresenteerd, de nieuwe mascotte van het Kindertheater.

Tambino ligt het liefst te slapen in de bakfiets in De Tamboer, maar af en toe als er kinderen in het theater zijn wordt hij wakker. Dan komt hij uit de bakfiets en vertelt de mooiste verhalen aan de kinderen. Ook mogen kinderen een handschoentje pakken dat hij bij zich draagt, dan kunnen ze zelf een verhaaltje vertellen aan Tambino. “Kinderen, jongens en meisje, worden er direct verliefd op!”, aldus directeur Jan Werkhoven.

Het ontwerp van de pop is gemaakt aan de hand van een kleipoppetje van een jonge bezoeker van De Tamboer, waarna kunstenaar Geert Oldenbeuving de naam Tambino heeft bedacht. Vervolgens heeft Henk Aalbersberg van Mind-works het concept van Tambino verder uitgewerkt. De pop zelf is gemaakt door Ruben Wetzels.

50 kunstwerken te bewonderen in De Tamboer

Kunstwerkwand Tamboer (André Weima)
24 april
Theater De Tamboer vierde afgelopen weekend haar vijftigjarige bestaan. Vanaf vrijdagmiddag 21 april hangen er 50 kunstwerken in De Tamboer die gemaakt zijn door kunstenaars uit Hoogeveen en omgeving.

Kunst & Cultuur slaat een brug tussen mensen onderling en zet aan tot nieuwe gedachten.
Voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen is laagdrempelige toegang tot culturele
gelegenheden, podia en publieke ruimten van grote lokale waarde. Men kan zelf in het voetlicht treden of als publiek van de uitlatingen van anderen genieten. Bijvoorbeeld door gezellig een avondje uit te gaan met vrienden en te kijken en luisteren naar een culturele prestatie.

Zonder publiek komt cultuur niet tot leven. Maar het gedrag, de smaak en de samenstelling van het publiek veranderen ingrijpend. Jong publiek en de steeds grotere groep mensen met een niet westerse achtergrond vinden weinig aansluiting bij de traditionele cultuuruitingen. Culturele instellingen hebben meer ruimte nodig om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.
Wij, De Tamboer en medewerkers, grijpen deze kans ten volle aan.

Dat kunst leeft in Hoogeveen blijkt uit het prachtige kunstwerk dat in de hal hangt, 5 stalen kolommen met 50 doekjes, van 50 kunstenaars uit Hoogeveen en omgeving prijken sierlijk in de hal van De Tamboer. Dank aan de schilders en kunstenaars voor dit genereuze en betrokken gebaar.
Tijdens het feestweekend waren er ook meer dan 500 vlaggetjes te zien die kinderen uit Hoogeveen geknutseld en getekend hadden om De Tamboer mee te versieren. Beste kinderen van Hoogeveen bedankt voor jullie bijdrage aan ons verjaardagsfeest.

Kabinet verlaagt leeftijdsgrens buschauffeurs

21 april
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten de leeftijdsgrens voor het behalen van een rijbewijs voor de bus te verlagen naar 18 jaar. De maatregel is nodig om te zorgen voor voldoende nieuwe buschauffeurs.
 
Tussen 2011 en 2017 is met positief resultaat al geëxperimenteerd met de verlaging van de leeftijdsgrens. Nu varieert de minimumleeftijd - afhankelijk van de situatie - tussen de 21 en 24 jaar.
 
Genoeg nieuwe chauffeurs
De wet wordt herzien om ervoor te zorgen dat er in de toekomst genoeg nieuwe chauffeurs zijn om het grote aantal oudere bestuurders op te volgen. De leeftijdsverlaging zorgt er tevens voor dat de vervolgopleiding van jongeren die in het chauffeursvak willen stappen beter aansluit op hun middelbare school.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het besluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De verwachting is dat de nieuwe leeftijdsgrens dit najaar gaat gelden.

Huidkankerdag op 20 mei bij Treant Zorggroep

Treant
20 april
Op zaterdag 20 mei, tijdens de Nationale Huidkankerdag, openen de dermatologen van Treant Zorggroep in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal hun deuren. Van 10.00 tot 13.00 uur kan men bij de polikliniek Dermatologie van Bethesda, Scheper en Refaja terecht voor informatie over de risico’s van huidkanker en een goede bescherming van de huid. Ook kunnen bezoekers hun huid laten controleren door een dermatoloog.

Huidkanker is een van de meest voorkomende huidziekten in Nederland en tevens de meest voorkomende vorm van kanker. Veel Nederlanders hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een vorm van huidkanker. De verwachting is dat één op de vijf Nederlanders een vorm van huidkanker krijgt in zijn of haar leven.

Voorlichting
De Huidkankerdag vindt plaats op zaterdag 20 mei van 10.00 tot 13.00 uur, op de polikliniek Dermatologie van Treant-ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen, Scheper in Emmen en Refaja in Stadskanaal. Evenals vorige jaren blijkt de belangstelling voor een huidcheck door de dermatoloog weer groot. Wie zich wil aanmelden kan terecht op www.huidkankerdag.nl. Daar staat per locatie welke momenten nog beschikbaar zijn. Overigens is deze huidcheck geen officieel medisch consult. Als de dermatoloog een verdachte plek ontdekt, zal men alsnog naar de eigen huisarts moeten voor een eventuele verwijzing. Uiteraard is iedereen ook welkom om zich op 20 mei te laten voorlichten over de risico’s van de zon, het beschermen van de huid en over het zelf controleren van de huid. Deze dag organiseert Treant nog meer activiteiten in het kader van huidkankerdag. Zo is er bijvoorbeeld in het Refaja een informatiemarkt met onder meer stands met UV-werende kleding.

Oorzaken
Het aantal mensen met huidkanker groeit. Oorzaak hiervan is de toename van het aantal oudere mensen. Want meestal geldt: hoe ouder je wordt, hoe meer zon je op je huid hebt gehad. Een andere oorzaak is dat mensen steeds meer op zonvakantie en wintersportvakantie gaan en daardoor meer worden blootgesteld aan schadelijke UV-stralen. Goed insmeren met zonnebrandcrème is heel belangrijk, vooral de huid van kinderen is nog kwetsbaar en daardoor gevoelig voor UV-stralen. Maar ook mensen die veel fietsen of mannen die kalend zijn, moeten UV-werende maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door zonnebrandcrème te smeren of een petje op te doen.

NVWA: veel mis met speelgoedtrampolines

Trampoline
20 april
Alle 15 speelgoedtrampolines die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2016 onderzocht bleken mankementen te vertonen. Tweederde van de 15 trampolines voldeed niet aan de technische veiligheidseisen. De mankementen variëerden van een onvoldoende bedekking van het frame door een beschermkussen tot een te laag veiligheidsnet en het loskomen van onderdelen en de aanwezigheid van scherpe randen en punten. De NVWA heeft de verkoop van alle onderzochte trampolines verboden.

Op de website van de NVWA staat een overzicht  van de onderzochte speelgoedtrampolines op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen.

Veel ongelukken
Speelgoedtrampolines zijn populair bij de consument. In achtertuinen van veel huishoudens staat tegenwoordig een trampoline. Het gebruik ervan is niet zonder gevaar. Jaarlijks bezoeken ruim 400 mensen een Eerste Hulp-post van een ziekenhuis vanwege verwondingen die zijn ontstaan door een val van een trampoline. In ruim de helft van de gevallen gaat het om fracturen, meestal bij jonge kinderen. Reden genoeg voor de NVWA om speelgoedtrampolines onder de loep te nemen.
Onderzoeksopzet

In 2016 onderzocht de NVWA 15 speelgoedtrampolines van in totaal 14 verschillende merken. Dat zijn nagenoeg alle merken die Nederlandse consumenten via internet kunnen bestellen bij speelgoed-, trampoline-speciaal- en sportzaken of bij warenhuizen en groothandelaren. De trampolines zijn onderzocht op technische veiligheidseisen, opschriften, gebruikersinstructie en technische documentatie. Zo werd onder meer gekeken naar de constructie van de trampoline, of het mogelijk is dat kinderen bekneld raken met hun ledematen, of er scherpe randen en uitstekende delen aan de trampoline zitten, of er een beschermkussen en veiligheidsnet aanwezig zijn, of het frame sterk genoeg is en of de afstand van de mat tot de ondergrond voldoende is als op de trampoline wordt gesprongen. Daarnaast werd gekeken naar de aanwezigheid van de CE-markering, de aanwezigheid van waarschuwingen op de trampoline en in de gebruikersinstructie e.d.
Onvoldoende gebruiksinstructies

Naast technische veiligheidseisen zijn er ook eisen aan de opschriften en gebruiksinstructies. Bij geen van de 15 onderzochte trampolines voldeden deze. Fabrikanten moeten de opschriften op de trampoline, de verpakking, de gebruiksinstructie en de montage- en onderhoudsinstructies daarom aanpassen.

Eisen
Speelgoedtrampolines voor privé-gebruik moeten voldoen aan Europese veiligheidseisen en normen (EN 71-14:2015 ‘Veiligheid van speelgoed – Deel 14: Trampolines voor huishoudelijk gebruik’ en de Europese Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG). Omdat bij het onderzoek bleek dat geen enkele onderzochte trampoline aan de eisen voldeed, overweegt de NVWA een vervolgonderzoek in 2018.

Goed gebruik van de trampoline kan ongelukken voorkomen. Consumenten kunnen daarvoor de gebruikstips op de site van VeiligheidNL raadplegen.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Regionale gezelschappen op De Tamboer-planken

19 april
Vandaag is de kaartverkoop voor HRFSTWND, Kerst met Karst, ’t Aol’ Volk en René Karst in De Tamboer gestart. De voorstellingen vinden plaats in het najaar van 2017 en voorjaar 2018. De Tamboer biedt aan regionale gezelschappen en artiesten met succes een podium. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.detamboer.nl, 0528-280180 of aan de kassa van De Tamboer.

HRFSTWND
Zaterdag 4 november waait HRFSTWND weer over De Tamboer. Orkestvereniging Hoogeveense Harmonie en het Noord Nederlands Jeugd Orkest brengen met veel enthousiasme een prachtig muzikaal programma van de bovenste plank. Deze editie heeft een extra feestelijk tintje, want de stichting HRFSTWND viert haar tweede lustrum.

Kerst met Karst
Zaterdag 23 en zondag 24 december komt Duo Karst weer met een heerlijk muzikaal kerstprogramma. Al meer dan 35 jaar treedt Duo Karst door het hele land op met een Drentstalig cabaretprogramma. Liefhebbers van streektaalmuziek zullen zeker nummers als Vlinder, Ik stao op wacht en Het vuult zo warm as ik Drents heur kennen. Dat belooft een warme Kerst met Karst, prachtige liedjes, passende gedichten en verhalen!

’t Aol’ Volk
Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2018 komt toneelvereniging ’t Aol’ Volk uit Emmen met Een lot oet de loterij naar Hoogeveen. Een klucht in drie bedrijven, waarin het leven van de familie Brouwer ineens ingrijpend veranderd als ze een dikke loterij winnen. Maar dan staat er ineens een hoogzwangere vrouw voor de deur, die zegt dat de thuiswonende zoon Fritsie de vader is. De dorpelingen bemoeien zich er ook mee. Wie gaat er uiteindelijk met de dikke prijs vandoor?

René Karst
René Karst heeft tientallen liedjes geschreven zoals Liever te dik in de kist, Kruipend door de supermarkt en Supergavetijd. Op zaterdag 17 maart 2018 vertelt René in Horen, zien en zingen op een gepassioneerde manier over zijn bekende liedjes en hoe deze tot stand zijn gekomen.

Ernst en Bobbie in De Tamboer

Ernst, Bobbie en de Rest - De Vakantieshow (PR Trend Media)
19 april
Op zaterdag 29 april staan Ernst en Bobbie om 14.00 uur in De Tamboer met De Vakantieshow. Een heerlijke belevenis voor kinderen vanaf 3 jaar.

Het is weer een show vol grappen en grollen en ze beleven bijzondere avonturen. Natuurlijk kan iedereen uit volle borst meezingen met de bekende liedjes van tv. Deze keer zijn Ernst en Bobbie op vakantie, maar er gaat meteen veel mis. Op weg naar de camping verdwalen ze in het bos en Bobbie is ook nog eens vergeten de tent mee te nemen. Als ze uiteindelijk bij de camping aankomen, is die overvol. Gelukkig is er een oplossing: Ernst en Bobbie worden het animatieteam van de camping. Maar of dat nou zo’n goed idee is?

Legobeurs
Op deze dag is er ook een legobeurs in De Tamboer. Bezoekers van de voorstelling van Ernst en Bobbie krijgen op vertoon van hun kaartje gratis toegang tot de legobeurs. Hier kunnen kinderen legoshows bekijken en natuurlijk zelf aan de slag. Kaarten voor de voorstelling zijn nu verkrijgbaar via www.detamboer.nl, 0528-280180 of aan de kassa van De Tamboer.

De Dijk treedt op in De Tamboer

De Dijk
19 april
Op dinsdag 2 mei om 20.15 uur treedt De Dijk op in De Tamboer. Twee jaar geleden deden ze een korte theatertour om de animo voor een theatershow te peilen en nu is het zo ver.

De Dijk draait al meer dan 35 jaar mee in het rockcircuit, sinds begin jaren ‘80. Ze hebben gespeeld in rocktempels, popzalen, feesttenten en op festivals, en nu staan ze in het theater. Ze spelen nummers speciaal gekozen en opnieuw gearrangeerd voor deze theatershow. Ook oude liedjes uit de begintijd van De Dijk komen voorbij. Kaarten zijn nu verkrijgbaar via www.detamboer.nl, 0528-280180 of aan de kassa van De Tamboer.

Drents muziektalent op Bevrijdingsfestival

18 april
Het Bevrijdingsfestival Drenthe biedt dit jaar veel Drentse talenten een podium. In totaal staan er 31 regionale acts geprogrammeerd. De bands, singer-songwriters en dj’s krijgen daarmee de kans op te treden voor een groot publiek. Zij presenteren zich op de Dance stage, de Sena Performers stage en de Aviko Heroes stage.

Op de Sena Performers stage staan Rik Vinke en band uit Schoonebeek, singer-songwriter Timo de Jong en band uit Meppel, de bands Loop Alley, Blackbriar, Jooz uit Assen en rapper Haas uit Meppel. De acts op dit podium spelen elk een half uur als er op het hoofdpodium gewisseld wordt tussen de landelijk bekende acts.

Op de Aviko Heroes stage presenteren zich 19 acts. Dit zijn jonge talentvolle popacts die deelnemen aan het coachingsprogramma Popsport, de Talenten voor Gastvrijheid en de winnaars van de Kunstbende Drenthe, categorie muziek.
Op de Dance stage staan de winnaars van de Kunstbende, categorie DJ en de drie dj-producers die zich via de wedstrijd Freedom Dance geselecteerd hebben. Dj Robbert Hagedoorn, RemQ en Miguell Kaidel wisten 15 april de podiumplekken voor het Bevrijdingsfestival binnen te halen. 

Het Bevrijdingsfestival Drenthe vindt op vrijdag 5 mei plaats aan de Baggelhuizerplas in Assen en begint om 11.00 uur. Op het Bevrijdingsfestival wordt ook dit jaar stilgestaan bij het begrip vrijheid. Meer info www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
Share by: