Vrijwilligers Hoogeveen

Vrijwilligersvergoedingen en fiscale verplichtingen, Vrijwilligerscollege op 18 oktober as.

Vrijwilligerscollege organiseert een informatiebijeenkomst over Vrijwilligersvergoedingen en fiscale verplichtingen voor stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 oktober van 19.30 tot 21.30 uur, locatie kantoor Mulderij & Partners, Stationsstraat 19.

Bijna iedere organisatie die een evenement of een activiteit organiseert heeft er wel mee te maken: hoe verwerken je kosten in de boekhouding en hoe controleer je of je dat ook volgens de regels goed hebt gedaan? En wat zijn de gevolgen als kosten (per ongeluk) niet conform wet- en regelgeving zijn verwerkt?

Hoogeveen is rijk aan organisaties waar vrijwilligers worstelen met fiscale regels. Hoe zit het nu precies met vrijwilligersvergoedingen, (onkosten en reiskosten), artiestenregeling, zzp vergoedingen en arbeidsovereenkomst?
Wanneer ziet de belastingdienst een vergoeding als betaalde arbeid? Wat vult een artiest of een trainer in op zijn eigen aangifte? Is een trainer een werknemer? Wat als je in het verle-den een verkeert formulier hebt ingevuld? Wanneer is een artiest een artiest? Is een ca-deaubon een vergoeding? Wat zet je nu concreet in een opdracht? Wie betaalt nu wat aan loonbelasting? Als de maximale vrijwilligersvergoeding 1500 euro op jaarbasis is, is dat dan inclusief of exclusief de vergoeding in natura of de reiskosten?

Verkeert invullen van formulieren is geen onwil, maar ontstaat door gebrek aan kennis over hoe de regelgeving nu precies in elkaar zit. Met dit College hopen we in eenvoudige taal antwoorden te geven op uw vragen. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij actuele inbreng van de deelnemers aan de training.

Dit College komt tot stand met medewerking van Mulderij & Partners Accountants en Adviseurs.

Aanmelden
De informatiebijeenkomst is gratis bij te wonen, maar meld u zich wel even aan. Voor meer informatie kijkt u op de website www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges. Aanmelden kan telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via e-mail vc@vrijwilligershoogeveen.nl