Tiplijn: 06 -11560039

Gemeente De Wolden

Nieuws van de gemeente De Wolden

Wandel 22 september met burgemeester Roger de Groot in
Alteveer-Kerkenveld

7 september
Voor de achtste keer op rij organiseert De Wolden, dit jaar met medewerking van Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld, de jaarlijkse wandeling met de burgemeester. 

De wandeling is op vrijdag 22 september om 14.30 uur bij het dorpshuis ‘De Alke’ en laat u de mooie plekken van Alteveer en Kerkenveld zien. Deel van de wandeling loopt door het nieuwe Belevingsbos. Iedereen die nieuwsgierig is naar deze omgeving of vragen, tips en adviezen voor burgemeester Roger de Groot heeft, is van harte welkom.
Van gedachten wisselen

Burgemeester Roger de Groot: “Ieder jaar krijg ik tal van goede tips tijdens de wandeling. Ook is de wandeling bij uitstek geschikt om samen over ideeën na te denken. 
Steeds meer inwoners nemen zelf het initiatief voor hun eigen leefomgeving, ik vind het fijn om deze ideeën te horen.”
Locatie en tijd

Wie in een informele sfeer met de burgemeester wil spreken en wil genieten van een prachtige wandeling is welkom op vrijdag 22 september vanaf 14.30 uur bij het dorpshuis ‘De Alke’, Jan Haarstraat 12 in Alteveer. De wandeling start om 15.00 uur en heeft een lengte van ongeveer 5 kilometer.

Aanmelden kan tot en met maandag 18 september via communicatie@dewolden.nl.

Ontwerpkadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden

24 augustus
In het eerste kwartaal van dit jaar is een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd onder dertien verblijfsrecreatielocaties (van twintig plekken of meer) in De Wolden. De uitslagen van dit onderzoek zijn vertaald in de ontwerpkadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden. Van 24 augustus tot en met 4 oktober 2017 ligt de kadernotitie voor iedereen ter inzage.

Onderzoek
Doel van het vitaliteitsonderzoek is om in kaart te brengen hoe het staat met de vitaliteit van de sector en waar kansen tot verdere verbetering, voor de verblijfsrecreatie op de lange termijn, liggen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 74% van het aantal onderzochte eenheden (recreatieverblijven) vitaal is. Bijna 8% is minder vitaal, doordat er wel kwaliteit geboden wordt, maar er weinig toekomstperspectief is. Bij 18% van de onderzochte eenheden is geen sprake meer van een vitaal toeristisch-recreatief aanbod. Hierbij is veelal sprake van permanent wonen op de verblijfsrecreatielocaties.

Het vitaliteitsonderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ZKA Leisure Consultants.

Inzage ontwerpkadernotitie
Alle uitkomsten uit het onderzoek zijn verwerkt tot de ‘Ontwerpkadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden’. Deze kadernotitie maakt de toekomstige aanpak verder concreet en geeft richting aan de ontwikkeling-richting van de verschillende verblijfsrecreatielocaties. Dit kan een plan zijn voor uitbreiding, vernieuwing of revitalisatie van de recreatiefunctie of een plan voor transformatie naar een andere functie.
De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit over de Kadernotitie.

Startpunt Hoogste Punt Erve Wink, Ansen

20 juli
Het hoogste punt voor de woningen op Erve Wink is een feit. Woensdag 19 juli heeft wethouder Jan ten Kate samen met Bertje Bouwvakker een vlag gehesen die het hoogste punt van woningbouwplan Erve Wink inluidde. Met een luide knal en een hoop confetti werd duidelijk dat het hoogste punt was bereikt.

De bouw van Erve Wink betekent het begin van de woningbouw op de plaats van de vervallen bebouwing op Om de Kamp 20 in Ansen. De start was in 2008 toen woningcorporatie Actium een plan had laten maken bestaande uit meerdere woningen. Korte tijd later volgde de crisis waardoor de corporaties niet zonder meer konden investeren in projectontwikkeling. ErfGoed heeft in 2012 de locatie van Actium gekocht en de ontwikkeling ter hand genomen.

Woonplan Erve Wink
Erve Wink is een bijzonder plan. Door de locatie, het ontwerp en de voorgeschiedenis, maar vooral ook omdat het landschap en het landelijk beeld in alles centraal staat.
Inmiddels zijn zeven van de acht woningen verkocht. Hieruit blijkt dat kopers de vorm van zorgvuldig landschapsbouw door ErfGoed kunnen waarderen.

ErfGoed is een samenwerking van landschapsarchitect La4sale, B+O architecten en Dekker Projectontwikkeling en hebben als doel hoogwaardige landschappelijke projecten te ontwikkelen.
Share by: