Tiplijn: 06 -11560039

Gemeente De Wolden

Nieuws van de gemeente De Wolden

Nieuwjaarsontmoeting De Wolden op dinsdag 9 januari 2018

18 december
 Gemeente De Wolden organiseert op dinsdag 9 januari 2018 haar jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting. Alle inwoners, ondernemers en afgevaardigden van verenigingen en instellingen zijn van harte uitgenodigd om te toasten op het nieuwe jaar.

De nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in het gemeentehuis in Zuidwolde van 19.30 tot 21.30 uur.

Globaal programma
19.30-20.00 uur: ontvangst met koffie/thee
20.00-20.30 uur: toespraak burgemeester Roger de Groot en uitreiking Raspaard 2017*
20.30-21.30 uur: gelegenheid voor een hapje, een drankje en een ontmoeting

In informele sfeer hoopt het gemeentebestuur opnieuw veel mensen te mogen verwelkomen.

Wie gaat er vandoor met de titel Raspaard 2018

24 oktober
In januari 2018 is het weer zover. Dan wordt bekend welk initiatief met de titel ‘Raspaard 2018’ naar huis gaat. Welk initiatief heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd? Inwoners kunnen initiatieven uit onze gemeente benoemen en het college van burgemeester en wethouders haalt hieruit de winnaar. Wie mag volgens u dit jaar benoemd worden tot Raspaard van De Wolden? Kent u een initiatief die in aanmerking komt voor deze titel, laat het ons dan weten! Ga naar dewolden.nl en vul het formulier in.

Belang van participatie
Als gemeente kunnen we op verschillende manieren gebruik maken van de kennis en ervaring van inwoners en organisaties. In veel gevallen vergroot dit het begrip en betrokkenheid bij een plan of beleid. Het komt de kwaliteit, creativiteit en duurzaamheid ten goede. Interactie en participatie tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente, vormen daarvoor een belangrijke toegevoegde waarde.

De Woldense manier van samen
Wanneer mensen participeren in plannen van de gemeente, of de gemeente participeert in plannen van de inwoners, dan dragen we samen bij aan een samenleving waarin iedereen zich herkent. Inwoners en ondernemers, de instellingen en de gemeentelijke organisatie: samen werken we aan een mooi De Wolden. Dat is het uitgangspunt. En daar zijn we trots op. Door jaarlijks één van de vele initiatieven van onze inwoners uit te roepen tot Raspaard De Wolden, laten we zien dat we als gemeente trots zijn en respect hebben voor dat wat deze inwoners met hun initiatieven presteren.

Hoe kan een project worden genomineerd?
Om iemand/een project/gebeurtenis/activiteit te nomineren voor het raspaard 2018 moet het nominatieformulier worden ingevuld. Dat kan via dewolden.nl. Een nominatie moet uiterlijk donderdag 30 november 2017 bij ons binnen zijn.

Criteria
Waar moet het initiatief aan voldoen om genomineerd te worden:
• Het moet gaan om een prestatie van één persoon of een groep personen.
• Deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden komen met een initiatief in gemeente De Wolden.
• Het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk of ander terrein zijn.
• De prestatie moet een positieve invloed hebben gehad op de leefomgeving.
• Aanmeldingen moeten uiterlijk donderdag 30 november 2017 binnen zijn.

Wandel 22 september met burgemeester Roger de Groot in
Alteveer-Kerkenveld

7 september
Voor de achtste keer op rij organiseert De Wolden, dit jaar met medewerking van Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld, de jaarlijkse wandeling met de burgemeester. 

De wandeling is op vrijdag 22 september om 14.30 uur bij het dorpshuis ‘De Alke’ en laat u de mooie plekken van Alteveer en Kerkenveld zien. Deel van de wandeling loopt door het nieuwe Belevingsbos. Iedereen die nieuwsgierig is naar deze omgeving of vragen, tips en adviezen voor burgemeester Roger de Groot heeft, is van harte welkom.
Van gedachten wisselen

Burgemeester Roger de Groot: “Ieder jaar krijg ik tal van goede tips tijdens de wandeling. Ook is de wandeling bij uitstek geschikt om samen over ideeën na te denken. 
Steeds meer inwoners nemen zelf het initiatief voor hun eigen leefomgeving, ik vind het fijn om deze ideeën te horen.”
Locatie en tijd

Wie in een informele sfeer met de burgemeester wil spreken en wil genieten van een prachtige wandeling is welkom op vrijdag 22 september vanaf 14.30 uur bij het dorpshuis ‘De Alke’, Jan Haarstraat 12 in Alteveer. De wandeling start om 15.00 uur en heeft een lengte van ongeveer 5 kilometer.

Aanmelden kan tot en met maandag 18 september via communicatie@dewolden.nl.
Share by: