Tiplijn: 06 -11560039

Gemeente Hoogeveen

Nieuws van de gemeente Hoogeveen

22 nieuwe kandidaten vandaag gestart met scholing
Wet op financieel toezicht (Wft)

20 november 2017
20 november 2017 - 22 kandidaten met een WW of bijstandsachtergrond, meldden zich vanochtend bij het Alfa College. Docent Ard Aling zorgde met petit fours voor een ontspannen sfeer. Wethouder Bert Otten heette de groep welkom en wenste ze veel succes. In 15 weken worden ze klaargestoomd voor het Wft-diploma. Hierdoor maken ze goede kans op een baan bij één van “onze” verzekeraars. De verwachting is dat in april de diploma uitreiking kan volgen.  

In Hoogeveen is een groot aantal verzekeraars gevestigd die steeds op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel. Er zijn op zich genoeg werkzoekenden beschikbaar maar die hebben meestal dit Wft diploma niet. De Wet op het financieel toezicht (Wft) eist van verzekeraars dat zij werken met medewerkers die een Wft-diploma hebben.

in 2016 hebben verzekeraars, uitzendbureaus, UWV, onderwijs en gemeente voor het eerst de krachten gebundeld. 25 kandidaten kregen toen de Wft opleiding aangeboden. De resultaten waren goed te noemen(20 van de 25 kandidaten zijn aan het werk). Dit jaar is dit succes geprolongeerd. Vandaag is dus een tweede traject gestart. Een nieuwe klas ging, met hulp van de gemeente, van start om in april hopelijk aan de slag te kunnen.

Nieuwlande krijgt zendmast voor mobiele telefonie

25 juli
Nieuwlande krijgt binnenkort een zendmast voor mobiele telefonie. Hierover is overeenstemming met KPN bereikt. Ook de vergunning is inmiddels onherroepelijk. Zowel de gemeente als KPN wil snel van start en de definitieve contracten worden opgemaakt. De bouw begint dit najaar en de verwachting is dat de zendmast begin 2018 operationeel is.

Daarmee wordt het bereik voor de mobiele telefonie in Nieuwlande sterk verbeterd. Dat is belangrijk voor het dorp en het omliggende buitengebied. Het gaat dan niet alleen over de gewone gesprekken, maar ook over veiligheid: de 112-oproepen.

Honderd procent mobiele bereikbaarheid bestaat niet. Maar uit onderzoek van TNO en het Agentschap Telecom bleek vorig jaar wel dat Nieuwlande en omgeving een plek is waar de kans op het bereiken van 112 minder dan gemiddeld is.

Tips voor bellen met 112
Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112 vindt u tips over het bellen met het alarmnummer. 112 kan ook gebeld worden als de telefoon aangeeft geen bereik te hebben. Andere providers nemen de 112-oproep over als de eigen provider geen dekking biedt. Ook kan 112 worden gebeld zonder beltegoed en zelfs zonder een (geldige) SIM-kaart!

Gemeente en COA verlengen overeenkomst voor
azc Hoogeveen met twee jaar

14 juli
Asielzoekerscentrum (azc) Hoogeveen blijft nog minimaal twee jaar bestaan. De gemeente is ingegaan op het verzoek van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de huidige bestuursovereenkomst te verlengen tot 1 februari 2020. Vanaf begin 2015 is in de voormalige gevangenis De Grittenborgh een azc gevestigd. Hiervoor is toen een bestuursovereenkomst gesloten met een looptijd van drie jaar met de mogelijkheid om twee jaar te verlengen.

Met het ingaan van het verlengde contract wordt azc Hoogeveen ook een extra begeleiding- en toezichtlocatie (ebtl). Het is de tweede ebtl in Nederland, na Amsterdam. In een ebtl worden ongeveer 50 asielzoekers opgevangen die overlast geven binnen reguliere azc’s. Voor hen geldt een sober en strikt regime met een-op-een begeleiding van het COA en ze hebben een volledig dagprogramma met zeer beperkte bewegingsvrijheid.
De ebtl is niet bedoeld voor asielzoekers die buiten het azc voor problemen zorgen door bijvoorbeeld crimineel gedrag. De ebtl is ook niet bedoeld voor asielzoekers uit veilige landen die versneld kunnen worden uitgezet. Met COA is afgesproken dat in azc Hoogeveen geen zogenaamde Dublinclaimanten meer worden opgevangen. Dit zijn asielzoekers die via een ander Europees land in Nederland kwamen en in het eerste Europese land hun asielverzoek is afgewezen.

De afgelopen periode heeft de gemeente Hoogeveen positieve ervaringen opgedaan in de samenwerking met COA. Het azc heeft werkgelegenheid opgeleverd en door deze aanpassing neemt de werkgelegenheid verder toe.

Verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Weide

7 juli
De gemeente heeft plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Weide. Aansluitend aan de bestaande bebouwing van het winkelcentrum ligt nog een braakliggend terrein dat bij de ontwikkeling is gereserveerd voor uitbreiding van het winkelcentrum en voor het toevoegen van maatschappelijke functies. In de plannen die de gemeente, samen met betrokken partijen, gemaakt heeft, wordt de dierenartsenpraktijk verplaatst naar dit braakliggende terrein, aan de overkant van De Ploeger. Op de plaats van de dierenartsenpraktijk komt een nieuwe vestiging van Aldi.

Uitbreiding winkelaanbod
Winkelcentrum De Weide heeft met De Weide en Erflanden een groot verzorgingsgebied. Daar komt straks Nijstad nog bij. Dat maakt dat Aldi een goede toevoeging is op het huidige aanbod. Er is binnen het winkelcentrum destijds al rekening gehouden met de mogelijkheid van het het toevoegen van een discounter als Aldi.

Eind 2018/begin 2019 de schop in de grond
Voor de aanpassing van het bestemmingsplan wil het college de coördinatieregeling van toepassing verklaren. Deze regeling maakt het mogelijk de procedure van het bestemmingsplan en die van de omgevingsvergunning aan elkaar te koppelen waardoor het proces overzichtelijker wordt en zorgvuldig doorlopen kan worden.

Het Torentje van woensdag 28 juni

LeerWerkLoket: voor iedereen met vragen over leren en werken

28 juni
Het Leerwerkloket biedt onafhankelijk, kosteloos advies over leren en werken. Voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én werkgevers.

De medewerkers helpen je graag met vragen over leren en werken, omscholing, loopbaanoriëntatie en financiële zaken. Wil je bijvoorbeeld een andere richting inslaan maar heb je niet de goede opleiding? Of weet je nog niet precies wat je wilt? Wil je naast je huidige baan een studie volgen? Wil je weten wat jouw kansen zijn op de arbeidsmarkt? Of zoek je hulp bij het opstellen van je CV? Het LeerWerkLoket is er om jou te helpen!

LeerWerkLoket Arbeidsmarktregio Drenthe
Adres: Dekkerplein 1 in Hoogeveen

Openingstijden:
 Maandag    09.00 tot 12.00 uur     13.00 tot 16.30 uur;
 Dinsdag     13.00 tot 16.30 uur;
 Donderdag   9.00 tot 12.00 uur;
 E-mail         hoogeveen@lerenenwerken.nl;
 Facebook    www.facebook.com/leerwerkloketdrenthe voor info en vacatures.

Nieuwe woningen in Julianaplantsoen

Nieuwe woningen in Julianaplantsoen. Foto © Bemog.
foto © Bemog
7 juni
De gemeente Hoogeveen heeft projectontwikkelaar Bemog opdracht gegeven de locatie van het voormalig Roelof van Echten College te herontwikkelen. Bemog gaat op deze plaats, het Julianaplantsoen, 22 rijenwoningen, acht twee-onder-een-kapwoningen en twee geschakeld vrijstaande woningen bouwen. De school wordt gesloopt en de ruimte wordt parkachtig ingericht waarbij het kunstwerk van René Karrer, een muurmozaïek, een mooie blikvanger wordt.

Verbinding met het verleden
Wethouder Bert Otten is blij met de plannen: ‘We geven de mooie geschiedenis van deze locatie een plaats in dit nieuwe plan. Dat is als eerste te zien in het kunstwerk. Verder is het Julianaplantsoen een plek waar vele jaren mensen elkaar ontmoet hebben. Ook dat aspect willen we behouden in de nieuwe situatie. Het nieuwe Julianaplantsoen moet een fijne woonomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.’

Samen met omwonenden
Op de openbare inschrijving die de gemeente uitgezet had voor dit project, schreven zeven partijen in. In samenspraak met omwonenden is gekozen voor het plan van Bemog. De komende maanden worden de nieuwbouwplannen verder uitgewerkt en start de gemeente met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan.

Het Torentje van woensdag 7 juni

Gerichte opleiding vergroot kansen van werkzoekenden

6 juni  Gistermiddag heeft wethouder Bert Otten aan 25 deelnemers van de opleiding Wet op financieel toezicht hun certificaat uitgereikt. Deze 25 werkzoekenden behaalden met steun van UWV en de gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe en De Wolden dit certificaat waarmee ze hun kansen op werk aanzienlijk vergroten. Wethouder Bert Otten: ‘Verzekeraars vertelden ons dat ze moeilijk medewerkers kunnen vinden die dit certificaat op zak hebben. Daarom hebben wij dit traject gestart en het is natuurlijk een geweldig om te horen dat al 12 van deze mensen een baan hebben gevonden.’

Een Wft-basis certificaat is sinds 2013 voor iedereen verplicht die klantcontact heeft in de financiële sector. In het traject dat de 25 deelnemers op het Alfa-college volgden, kregen ze ook een sollicitatietraining en maakten ze kennis met potentiële werkgevers. Deze aanpak werpt duidelijk vruchten af.

Samen werken aan werk

Wft is een van de trajecten van Samen werken aan werk. Er zijn veel organisaties die proberen mens en werk aan elkaar te koppelen. Toch lukt dat niet altijd goed, mede door een versnipperde aanpak. Samenwerking moet hier verandering in brengen. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe, UWV, Alescon, Alfa-college en UWV trekken samen op vanuit de vraag naar personeel en de behoefte van alle werkzoekenden. Waar nodig betrekken ze ook andere partijen. Zo moet een goede match ontstaan tussen vraag en aanbod van werk en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Gemeente wil bouwkavels uitgeven in Nijstad-Oost

6 juni
De gemeente Hoogeveen wil in Nijstad-Oost, in de hoek van Nijstad en de Zuidwoldigerweg, ongeveer 80 kavels voor woningbouw uitgeven. Nijstad-Oost is op het kaartje hierboven lichtgroen ingekleurd.

Wethouder Bert Otten: ‘Bij het opstellen van de woonvisie hebben we geconstateerd dat er behoefte is aan woningbouw in Hoogeveen en ook dat de wijk Erflanden populair is. Nijstad-Oost ligt dicht bij de kern van Hoogeveen en vlak tegen de Erflanden aan. Bovendien ligt recreatiegebied Nijstad, dat nu nog in ontwikkeling is, vlakbij. We verwachten dus dat er veel belangstelling zal zijn om op deze plek te wonen.’

Eind 2018 bouwrijp maken
De gemeente gaat nu een gebiedsvisie maken voor het gebied rond de Zandwinplas; een globaal plan waarin de historie van het gebied schreven wordt, net als de wettelijke kaders en de mogelijke sfeer van de nieuwe wijk. Otten: ‘Deze visie bespreken we graag met omwonenden en belangstellenden. Op basis van de reacties en input werken we drie varianten uit waarin we onder andere het aantal en soort woningen en de inrichting van de openbare ruimte beschrijven. Ook deze drie varianten leggen we voor aan inwoners waarna uiteindelijk het college van B&W een keuze maakt.’ De gemeente verwacht in het najaar van 2018 te kunnen starten met het bouwrijp maken van de locatie.

Collegebesluiten van 30 mei

6 juni
Het college van B&W heeft op 30 mei een besluit genomen over een aantal onderwerpen. Lees hier de besluiten.

Raad spreekt over theater De Tamboer

18 mei
Vanavond is tijdens de raadsvergadering gesproken over theater De Tamboer. Het theater trok in 2016 90.000 bezoekers. Afgezet tegen vergelijkbare theaters doet De Tamboer het goed. De Tamboer draagt bij aan een aantrekkelijk Hoogeveen en een aantrekkelijk stadscentrum en is van culturele waarde voor de regio en haar inwoners. Toch zijn er zorgen over De Tamboer. Financieel staan de zaken er niet goed voor. Dat is niet nieuw. De zorgen begonnen al in 2010 en, ondanks diverse ingrepen en tijdelijke steun, is het niet gelukt een gezonde financiële situatie te bereiken. Het college van B&W heeft daarom vorig jaar De Tamboer de opdracht gegeven te komen tot een structurele oplossing voor de komende decennia.

Te groot voor huidige markt
Uit het bedrijfsplan blijkt onder andere dat het gebouw en de organisatie van De Tamboer te groot zijn voor de huidige markt. Daardoor zijn de vaste kosten hoger dan de inkomsten kunnen dekken. Het zorgt ervoor dat De Tamboer structureel in geldnood is. Oplossing voor dit probleem is een compacter gebouw met een kleinere organisatie. Ook moet De Tamboer nog meer vraaggericht programmeren. Deze zaken zijn beschreven in het bedrijfsplan. Het plan beoogt een transformatie en renovatie om te komen tot een toekomstbestendig theater dat voldoende heeft aan de huidige jaarlijkse subsidie van € 1.049.000.

Solide basis
Op dit moment kan De Tamboer niet aan de slag met de uitvoering van het bedrijfsplan. De financiële situatie laat het niet toe. Daarom doet De Tamboer een beroep op de gemeente. Het college stelt de raad voor in drie stappen toe te werken naar een solide basis waarop De Tamboer weer kan gaan bouwen. De eerste stap is het leggen van een gezonde financiële basis. Het college stelt, op basis van het bedrijfsplan van De Tamboer, de raad voor de exploitatie gezond te maken door het negatief eigen vermogen weg te werken en een financiële buffer aan te leggen. Daarvoor is eenmalig € 811.000 nodig. Daarnaast stelt het college de raad voor de achtergestelde lening van € 385.000 kwijt te schelden. Hiermee kan de transformatieperiode ingaan. Tijdens deze transformatieperiode wil het college onder voorwaarden jaarlijks € 200.000 extra subsidie verstrekken. De tweede stap is dat zo snel mogelijk de organisatie aangepast wordt en dat de noodzakelijke investeringen om als theater kunnen functioneren worden gedaan. De derde stap is te komen tot een renovatie ontwerp. Deze moet in het najaar van 2018 klaar zijn.

Aan het werk met transformatie
Het college stelt voor deze besluiten te nemen op voorwaarde dat de Raad van Commissarissen (RvC) van De Tamboer daarna zo snel mogelijk uitvoering geeft aan de inrichting van het sturingsmodel zoals beschreven in het bedrijfsplan. Verder moet de RvC snel inzicht geven in de noodzakelijke investeringen in gebouw en techniek tot het moment van renovatie.

Raadsvoorstel De Tamboer.
Rapport - Naar een toekomstbestendig Stadstheater De Tamboer.

Nieuwe fase aanleg glasvezel buitengebieden Hoogeveen

18 mei
Eind 2016 hebben de gemeente Hoogeveen, CIF en RENDO afspraken gemaakt om de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Hoogeveen voor te bereiden. Nu blijkt dat CIF dit voornemen in Hoogeveen in 2017 niet kan waarmaken. Voor bewonersorganisatie ZaandDorpen Op Glas, gemeente en RENDO een teleurstelling. Nog langer wachten en nog langer in onzekerheid over het moment van aanleg is voor genoemde partijen geen optie.

Daarom is besloten dat RENDO, in overleg met provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen en bewonersorganisatie, ervoor gaat dat er in 2017 toch glasvezel kan worden aangelegd. Voorbereidingen en onderzoek zijn in volle gang en alles is erop gericht om nog voor de zomervakantie concrete plannen te presenteren.

Het Torentje van woensdag 3 mei

Collegebesluiten van 25 april

2 mei
Het college van B&W heeft op 25 april een besluit genomen over een aantal onderwerpen.
Lees hier de besluiten.

Kindpakket uitgebreid met fietsonderhoud

2 mei
Wethouder Gert Vos bracht vandaag een bezoek aan De Driesprong om de aftrap te geven van het fietsonderhoud in het Kindpakket. De Driesprong is een locatie van Promens Care waar medewerkers met een verstandelijke en/of psychische beperking de fietsen gaan repareren. ‘Door het toevoegen van fietsonderhoud aan het Kindpakket hebben kinderen de mogelijkheid om op een veilige fiets te rijden. Daarnaast vind ik het mooi dat we hierin kunnen samenwerken met Promens Care’, zegt Vos.

Kindpakket
Eén op de negen kinderen kan door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het kindpakket geeft kinderen wel die mogelijkheid. Op basis van wensen van de doelgroep is het Kindpakket samengesteld. Zo zit naast het fietsonderhoud, een identiteitskaart, een jaarabonnement van de Speel-O-Theek, een twaalfbadenkaart voor zwembad de Dolfijn en een reisdocument voor statushouders, in het pakket.

Fietsonderhoud
De fiets van uw kind krijgt jaarlijks één onderhoudsbeurt. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om tweemaal een kleine reparatie uit te laten voeren. Alle fietsen gaan met werkende verlichting de deur uit!

Hoe vraag ik het Kindpakket aan?
Het aanmeldformulier en alle informatie over het Kindpakket vindt u op www.hoogeveen.nl/kindpakket.

Raad stelt bestemmingsplan Beukemaplein vast

21 april
Gisteravond heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het Beukemaplein vastgesteld. Op het Beukemaplein worden bouwkavels voor woningbouw uitgegeven.

Mooie woonomgeving
Na de opening van de parkeergarage op De Kaap, biedt de gemeente bouwkavels aan waarbij kopers niet alleen de kavelgrootte maar ook het woningtype kunnen bepalen. Van bungalow tot eengezinswoning. Zo wordt het mogelijk een eigen woning te ontwerpen en zelf te bouwen of te laten bouwen midden in het centrum. Wethouder Bert Otten: ‘Wonen in het centrum, met alle voorzieningen ‘in de achtertuin’. Twee-onder-één- kap of vrijstaand bouwen? Alleen of met een groep bouwen? Op het Beukemaplein is dit mogelijk.’

Parkeerplaatsen
Door de komst van de parkeergarage op De Kaap zijn de parkeerplaatsen op het Beukemaplein niet meer nodig. Het plein kan daarom, een nieuwe functie krijgen. Er blijven op het Beukemaplein ongeveer honderd parkeerplaatsen bestaan voor aanwonenden en ondernemers.

Planning
Na de opening van de parkeergarage De Kaap wordt gestart met het bouwrijp maken van de kavels. Nog vóór de zomervakantie wil de gemeente starten met de verkoop van de bouwkavels.

Zwerfafval: leerlingen Roelof van Echten college
pakken het op!

21 april 2017
Zwerfafval is een groot probleem voor mens, dier en natuur. En dat niet alleen: het staat ook erg slordig en vies. Ook in Hoogeveen zien we helaas nog veel zwerfafval.

 De gemeente Hoogeveen heeft in samenwerking met IVN voor het project ‘Hoogeveen: Zwerfafval in beeld’ leerlingen van de tweede klas technasium van het Roelof van Echtencollege gevraagd onderzoek te doen naar zwerfafval langs de loop- en fietsroutes van school naar huis. Zij hebben naast het in kaart brengen van de hoeveelheid zwerfafval, ook gezocht naar technische oplossingen en manieren om het gedrag van jongeren te veranderen.

 Op donderdag 20 april 2017 was het zover. De leerlingen presenteerden hun bevindingen aan wethouder Jan Steenbergen in de raadzaal van het gemeentehuis in Hoogeveen. De wethouder was onder de indruk van de inzet en motivatie van de klas en de verrassende oplossingen die de leerlingen hebben aangedragen.

 De leerlingen vinden het geven van voorlichting over zwerfafval op scholen van groot belang om op deze wijze bewustwording te creëren bij medescholieren en volwassenen. Daarnaast vinden zij dat er meer posters langs de routes geplaatst kunnen worden met de boodschap om geen zwerfafval op straat te gooien en het op te ruimen. Bewustwording en het veranderen van het weggooigedrag kan volgens de leerlingen nog bevorderd worden door het maken van ‘spotprents’ waardoor mensen aan het denken worden gezet.

 Een aantal leuke technische oplossingen waren onder meer een pratende afvalbak; als je iets naast de afvalbak gooit dan hoor je een stem die je daar op aanspreekt en als je het in de afvalbak gooit dan krijg je een compliment. Een andere oplossing was het plaatsen van voetstappen die naar een afvalbak leiden die niet alleen overdag goed zichtbaar zijn, maar die in het donker oplichten, waardoor je ook dan weet waar de afvalbak zich bevind.

 De wethouder heeft ook gehoord dat de leerlingen graag met afval gooien! Behalve de blikvanger hebben ze een afvalbak bedacht die op een paal staat, waarbij je het afval als het ware in de basket moet gooien.

Wethouder Jan Steenbergen vond dat de leerlingen veel creativiteit hebben getoond in de uitvoering van de opdracht. Zij hebben als dank voor hun inzet een oorkonde en een dopper met de tekst ‘Zwerfafval, ik pak het op’ ontvangen. De wethouder heeft de hoop uitgesproken dat meer scholen met een opdracht over zwerfafval en wat kun je eraan doen aan de slag gaan, zodat de buurt en uiteindelijk de gemeente Hoogeveen een stuk schoner wordt.

Het Torentje van woensdag 12 april

Studenten Alfa-college promoten De Bij

12 april
Studenten van het Alfa-college bezoeken momenteel mensen met een Wmo pas in Hoogeveen. De studenten van de mbo-opleidingen Business Retail, Business Administration en Verzorgende/Verpleegkundige brengen stadsbus De Bij onder de aandacht.

De stadsbus is voor iedereen, en juist ook voor mensen met een Wmo vervoerpas. Wethouder Jan Steenbergen: ‘Wmo pashouders kunnen reizen met zowel de regiotaxi als De Bij. De Bij is een extra vorm van vervoer naast de regiotaxi. Veel mensen hebben ontdekt dat De Bij vaak beter is dan de regiotaxi. De Bij is goedkoper, slechts 1 euro per rit. En je weet waar je aan toe bent qua tijden. Verder is het rustig en gezellig in de bus, de chauffeur is vriendelijk en behulpzaam, de bus heeft een lage instap, en er is ruimte voor een rollator. Als je reist met De Bij, houd je gewoon je Wmo pas en je kilometers erop'.

De studenten van het Alfa-college nemen een De Bij welkomstpakketje mee en halen ook de ervaringen op die mensen hebben met De Bij. Deze worden naar de gemeente Hoogeveen teruggekoppeld, als initiatiefnemer van De Bij.

Dit voorjaar worden 400 adressen bezocht. De bedoeling is dat de studenten van het Alfa-college later dit jaar de overige 500 adressen in de stad bezoeken.

Collegebesluiten van 4 april

11 april
Het college van B&W heeft op 4 april een besluit genomen over een aantal onderwerpen. Lees hier de besluiten.
Share by: